Szczegóły oferty
Bank BPS
Bank BPS

Kredyt w rachunku bieżącym - MIKRO

Średnia ocena naszych klientów:
Typ kredytu:
kredyt obrotowy
Dostępna kwota kredytu:
1 000 zł - 1 250 000 zł
Możliwy okres kredytu:
maks. 2 lata
Minimalny okres prowadzenia firmy:
12 miesięcy
Marża banku:
1,5% - 3,5%
Oprocentowanie nominalne:
7,34% - 9,34%
Prowizja za rozpatrzenie wniosku:
0 zł
Prowizja przygotowawcza
(dla kwoty 50 000 zł):
1 250 zł (2,5%)
Prowizja od niewykorzystanych środków:
3%
Wcześniejsza spłata:
0%
Ubezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt odnawialny:
tak
Podstawa przyznania kredytu:
oświadczenie
Zabezpieczenie kredytu:
tak
Kredyt dostępny w walutach:
PLN
Forma prowadzenia rozliczeń z US:
Dowolna forma prowadzenia rozliczeń z US
Jednostki mogące skorzystać z kredytu:
Klient prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego, których przychody z tytułu prowadzonej działalności za ostatni zakończony rok obrachunkowy nie przekroczyły 5 000 000 PLN i zaangażowanie kredytowe w Banku (wraz z wnioskowaną transakcją) nie przekracza 2 000 000 zł
Przeznaczenie kredytu:
Kredyt na finansowanie bieżącej działalności firmy:
1) pokrycie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej
2) spłatę zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez inny bank
Oferta promocyjna:
tak

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy