Szczegóły oferty
Crédit Agricole
Crédit Agricole

Kredyt inwestycyjny

Średnia ocena naszych klientów:
Typ kredytu:
kredyt inwestycyjny
Dostępna kwota kredytu:
10 000 zł - 4 000 000 zł
Możliwy okres kredytu:
maks. 15 lat
Minimalny okres prowadzenia firmy:
24 miesiące
Marża banku:
od 2,9%
Oprocentowanie nominalne:
od 9,92%
Prowizja za rozpatrzenie wniosku:
0 zł
Prowizja przygotowawcza
(dla kwoty 50 000 zł):
250 zł (0,5%)
Prowizja od niewykorzystanych środków:
0%
Wcześniejsza spłata:
2%
Ubezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt odnawialny:
nie
Podstawa przyznania kredytu:
oświadczenie
Zabezpieczenie kredytu:
tak
Kredyt dostępny w walutach:
PLN
Forma prowadzenia rozliczeń z US:
Bank akceptuje wszystkie formy prowadzenia rozliczeń z US
Jednostki mogące skorzystać z kredytu:
Z kredytu mogą skorzystać:
1) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą osobiście (w tym wykonujące wolne zawody) lub w formie spółki cywilnej,
2) spółki osobowe prawa handlowego:
a) spółki jawne,
b) spółki partnerskie,
c) spółki komandytowe,
d) spółki komandytowo-akcyjne,
3) spółki kapitałowe prawa handlowego:
a) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
b) spółki akcyjne
Przeznaczenie kredytu:
Kredyt jest przeznaczony na finansowanie inwestycji przedsiębiorcy w rzeczowy majątek trwały związany z podstawową działalnością Klienta (z wyłączeniem nieruchomości). Możliwe jest refinansowanie nakładów własnych poniesionych przez firmę oraz przeniesienie kredytu inwestycyjnego z innego banku
Oferta promocyjna:
tak

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy