Szczegóły oferty
Crédit Agricole
Crédit Agricole

Pożyczka Biznes bez zabezpieczeń rzeczowych

Średnia ocena naszych klientów:
Typ kredytu:
kredyt gotówkowy
Dostępna kwota kredytu:
10 000 zł - 250 000 zł
Możliwy okres kredytu:
maks. 8 lat
Minimalny okres prowadzenia firmy:
24 miesiące
Marża banku:
od 5,5%
Oprocentowanie nominalne:
od 11,36%
Prowizja za rozpatrzenie wniosku:
0 zł
Prowizja przygotowawcza
(dla kwoty 50 000 zł):
1 250 zł (2,5%)
Prowizja od niewykorzystanych środków:
0%
Wcześniejsza spłata:
2%
Ubezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt odnawialny:
nie
Podstawa przyznania kredytu:
oświadczenie
Zabezpieczenie kredytu:
tak
Kredyt dostępny w walutach:
PLN
Forma prowadzenia rozliczeń z US:
Bank akceptuje wszystkie formy prowadzenia rozliczeń z US
Jednostki mogące skorzystać z kredytu:
Z kredytu mogą skorzystać:
1) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą osobiście (w tym wykonujące wolne zawody) lub w formie spółki cywilnej,
2) spółki osobowe prawa handlowego:
a) spółki jawne,
b) spółki partnerskie,
c) spółki komandytowe,
d) spółki komandytowo-akcyjne,
3) spółki kapitałowe prawa handlowego:
a) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
b) spółki akcyjne.
Przeznaczenie kredytu:
Kredyt może być przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub wykonywaniem wolego zawodu
Oferta promocyjna:
tak
Zainteresowany?

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy