Szczegóły oferty
Crédit Agricole
Crédit Agricole

Kredyt w rachunku bieżącym bez zabezpieczeń rzeczowych

Średnia ocena naszych klientów:
Typ kredytu:
kredyt obrotowy
Dostępna kwota kredytu:
10 000 zł - 400 000 zł
Możliwy okres kredytu:
1 rok - 3 lata
Minimalny okres prowadzenia firmy:
24 miesiące
Marża banku:
negocjowalna
Oprocentowanie nominalne:
negocjowalne
Prowizja za rozpatrzenie wniosku:
0 zł
Prowizja przygotowawcza
(dla kwoty 50 000 zł):
500 zł (1%)
Prowizja od niewykorzystanych środków:
1%
Wcześniejsza spłata:
2%
Ubezpieczenie kredytu:
nie
Kredyt odnawialny:
tak
Podstawa przyznania kredytu:
oświadczenie
Zabezpieczenie kredytu:
tak
Kredyt dostępny w walutach:
PLN
Forma prowadzenia rozliczeń z US:
Bank akceptuje wszystkie formy prowadzenia rozliczeń z US
Jednostki mogące skorzystać z kredytu:
Z kredytu mogą skorzystać:
1) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą osobiście (w tym wykonujące wolne zawody) lub w formie spółki cywilnej,
2) spółki osobowe prawa handlowego:
a) spółki jawne,
b) spółki partnerskie,
c) spółki komandytowe,
d) spółki komandytowo-akcyjne,

3) spółki kapitałowe prawa handlowego: a) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
b) spółki akcyjne,
Przeznaczenie kredytu:
Kredyt może być przeznaczony na finansowanie wszystkich potrzeb związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorcy (kredyt niecelowy)
Oferta promocyjna:
tak

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy