Koszt pieniądza w Europie bez zmian. Kredytobiorcy spokojniejsi

2011-10-06 14:41:35

Zgodnie z oczekiwaniami analityków Europejski Bank Centralny pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Aktualnie główna stopa procentowa w strefie Euro wynosi 1,5 proc. Dzisiejsza decyzja EBC przyczynia się do uspokojenia kredytobiorców posiadających zadłużenie w walucie Eurolandu.

Ustalane przez Europejski Banki Centralny stopy procentowe są bardzo istotne nie tylko dla całej europejskiej gospodarki, ale także dla wszystkich osób posiadających zobowiązania wyrażone we wspólnej walucie.

Dzieje się tak dlatego, że decyzje podejmowane przez EBC wpływają bezpośrednio na kształtowanie się kosztu pieniądza w całej Europie. Za pomocą tego instrumentu bank centralny może w neutralny sposób pobudzać lub wyhamowywać gospodarkę.
 
Podwyżki stóp procentowych przekładają się bezpośrednio na kształtowanie rynkowych stóp procentowych w Europie. Dokładniej na EURIBOR, który często jest częścią składową oprocentowania zobowiązań zaciągniętych we wspólnej walucie. Zobaczmy, jak kształtowała się stopa EURIBOR w ostatnich dwóch latach, czyli od października 2009 roku.
 
Europejski Bank Centralny stopy procentowe
 
Przez bardzo długi okres stawka rynkowej stopy procentowej EURIBOR wyrażała się liczbą mniejszą od jednego. Było to związane z utrzymywaniem przez EBC stóp procentowych na bardzo niskim poziomie 1 proc.
 
Niestety wraz z poprawiającymi się wskaźnikami gospodarczymi , instytucja ta podjęła decyzję o zaostrzeniu prowadzonej przez siebie polityki pieniężnej i dwukrotnie podniosła stopy procentowe. Miało to miejsce w kwietniu i lipcu tego roku. Znalazło to przełożenie na zachowanie wskaźnika EURIBOR, który niemal od razu wzrósł.
 
Wyższy EURIBOR oznacza wyższe oprocentowanie kredytów udzielonych we wspólnej walucie. Zobaczmy, zatem jak (wraz ze zmianą stóp procentowych dokonywanych przez EBC) zmieniała się rata kredytu hipotecznego w euro zaciągniętego w styczniu 2009 roku, w kwocie 300 tys. złotych, z 30 letnim okresem spłaty.
Wysokość raty a zmiana stóp procentowych w Europie
 
Styczeń 2009
Kwiecień 2011
Lipiec
2011
Październik 2011
Wysokość stopy procentowej
1 %
1,25%
1,50%
1,50%
Wysokość stawki EURIBOR
2,27%
1,19%
1,51%
1,56%
Wysokość raty w EUR
404,88 EUR
356,80 EUR
369,69 EUR
371,71 EUR
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Widać doskonale, że zmiany stóp procentowych mają bezpośrednie przełożenie na wysokość płaconych rat kredytowych. Wraz z podwyżkami dokonywanymi przez EBC, rósł poziom EURIBOR, a to z kolei powodowało wzrost wysokości rat naszego modelowego kredytu.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt olbrzymiej różnicy pomiędzy stopami ustalanymi przez EBC a stawką EURIBOR w styczniu 2009 roku. Był to czas kulminacji kryzysu finansowego, charakteryzujący się olbrzymią niepewnością i brakiem zaufania wśród instytucji finansowych. A to w bezpośredni sposób przełożyło się na wysoki poziom rynkowych stóp procentowych.

Kredyty walutowe to atrakcyjne produkty. Jednak trzeba mieć na uwadze, że oprócz ryzyka zmiany kursów walut, są one narażone także na wahania stóp procentowych. Te ostatnie z kolei są uzależnione od decyzji podejmowanych przez banki centralne oraz aktualnej sytuacji gospodarczej. A na to przeciętny kredytobiorca nie ma żadnego wpływu.
Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

 

 

Ekspert Comperia.pl