Jak sprawdzić swoją historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej?

2012-10-04 10:40:33

Jak wiadomo, gdy klient stara się o jakikolwiek kredyt w banku, duży wpływ na decyzję kredytodawcy ma historia kredytowa petenta. Bazą danych dotyczących wszystkich kredytów w bankach jest Biuro Informacji Kredytowej. Banki sprawdzają w nim, czy osoba, która zgłosiła się doń po kredyt, terminowo reguluje obecne zobowiązania i czy rzetelnie wywiązywała się z poprzednich. Warto wiedzieć, że każdy z nas może zasięgnąć w BIK informacji o tym, jak wygląda jego „konto”. Jak to zrobić?

O Biurze Informacji Kredytowej krąży sporo nieprawdziwych informacji. Na przykład, że tworzy ono czarne listy nierzetelnych kredytobiorców. Tymczasem BIK to instytucja gromadząca, a jednocześnie udostępniająca, informacje o wszystkich zaciągniętych zobowiązaniach w bankach i SKOK-ach (ważne! Nie chodzi tylko o kredyty, ale także limity debetowe w koncie osobistym czy karty kredytowe).

Ponad 90 proc. tych danych to informacje pozytywne. Co więcej, dobra historia kredytowa to atut nie do przecenienia przy wnioskowaniu o inne zobowiązania, dlatego warto wyrazić zgodę na przetwarzanie informacji o swoich wygasłych zobowiązaniach.

Innym mitem jest ten, iż z danych zebranych w Biurze Informacji Kredytowej mogą korzystać tylko banki. Prawda jest natomiast taka, że każdy klient indywidualny ma dostęp do informacji na temat swoich zobowiązań. W tym celu raz na pół roku może wnioskować o darmową tzw. Informację Ustawową.

Na życzenie klienta, odpłatnie, BIK może też przygotować dla niego także tzw. Raport PLUS lub Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej. Ocena Punktowa jest kalkulacją wiarygodności klienta wyrażoną w punktach (od 191 do 631 pkt) i gwiazdkach (najwyżej 5) - prawdopodobnie osobie z niską oceną punktową zostaną zaproponowane w banku mniej atrakcyjne warunki kredytu, lub po prostu kredytodawca odmówi mu pożyczenia środków.

Raport PLUS zawiera te same dane co Informacja Ustawowa, jest jedynie wzbogacony o część podsumowującą łączną liczbę zobowiązań klienta.

Udostępnienie Raportu PLUS kosztuje 30 zł, zaś Raportu PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej 35 zł. W wersji angielskojęzycznej opłaty są o 10 zł wyższe, zaś w dwóch wersjach językowych o 25 zł droższe. Wnioski o otrzymaniu raportu na swój temat dostępne są na stronie internetowej Biura Informacji Kredytowej oraz w Biurze Obsługi Klienta.

Ktoś może jednak zapytać - po co pobierać raport na swój temat? Między innymi po to, by sprawdzić, czy na pewno nie ma się żadnych zaległości (w końcu czasem można nawet zapomnieć, że komuś poręczało się kredyt) albo czy wszystkie informacje przekazane przez banki do BIK są poprawne i aktualne. Czasem także w innych sytuacjach może być potrzebne potwierdzenie swojej wiarygodności, np. u potencjalnego pracodawcy.

Jakie informacje znajdują się w bazie Biura Informacji Kredytowej i w udostępnianych raportach? To wszystkie dane na temat zapytań banków do BIK w celu zasięgnięcia informacji o kliencie oraz monitorowania jego historii kredytowej, a także każdego z posiadanych lub spłaconych kredytów – m.in. jego rodzaj, kiedy został zaciągnięty, na jaki okres, w jakiej walucie, z jakim oprocentowaniem, czy był albo jest terminowo spłacany (ile wyniosły ewentualne zaległości i jakie kroki zostały podjęte). Autor: Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam