Gdzie iść po lokatę ze zmiennym oprocentowaniem?

2013-09-12 10:26:28

Niedawno na portalu Comperia.pl pisaliśmy, że w okresie obowiązywania niskich stóp procentowych, warto rozważyć lokowanie oszczędności na lokatach ze zmiennym oprocentowaniem. Dla wszystkich zainteresowanych przedstawiamy listę banków posiadających w swojej ofercie takie depozyty.

Głównym zadaniem lokaty ze zmiennym oprocentowaniem jest dostosowanie do aktualnie panujących warunków rynkowych. Klient wybierając taki depozyt ma pewność, że jego pieniądze nie tylko efektywnie pracują, ale także elastycznie reagują na różne zawirowania gospodarcze.

Oprocentowanie lokat o zmiennej stopie procentowej podlega wpływom wybranych czynników makroekonomicznych. Może to być na przykład stopa inflacji, poziom stóp ogłaszanych przez NBP, czy też wysokość rynkowych stóp procentowych. Dokładne informacje na ten temat są zawarte w szczegółach konkretnego produktu.

Wśród ofert obecnie dostępnych na polskim rynku bankowym głównym parametrem, od którego zależy zmiana oprocentowania, jest poziom rynkowych stóp procentowych WIBOR lub WIBID.
WIBOR - to stopa po jakiej banki pożyczają sobie nawzajem pieniądze na rynku międzybankowym.
WIBID - to stopa po jakiej banki są skłonne przyjąć depozyt od innego banku.

Oczywiście trzeba wiedzieć, że każda z tych stóp przyjmuje inną wartość w zależności od swojego okresu obowiązywania. Inna wysokość będzie w przypadku stopy obowiązującej przez 1 miesiąc, a inna dla na przykład przez 6 miesięcy. Aktualna wartość stóp WIBOR i WIBID jest ogłaszana codziennie o godzinie 11.

Przykłady instytucji oferujących lokaty bankowe o zmiennej stopie oprocentowania

 

Wybrane lokaty bankowe o zmiennej stopie oprocentowania
Nazwa banku
Nazwa produktu
Stopa rynkowa, od której zależy oprocentowanie
Meritum Bank
Lokata internetowa
WIBOR 6M + marża
FM Bank
Lokata WIBOR Plus
WIBOR 6M + marża
Getin Online
Lokata Prezesa
WIBOR 1M + marża
Santander Consumer Bank
Direct Premium
WIBID 3/6/12M * mnożnik
Bank BGŻ
Lokata WIBID
WIBID 1/3M - marża
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

 

W Meritum Banku, FM Banku i Getin Online oprocentowanie lokat bankowych jest oparte o wybraną stopę rynkową WIBOR powiększoną o odpowiednią marżę. Wysokość tej drugiej zależy od okresu, na jaki dana lokata zostanie założona (szczegóły w kartach produktu).

Nieco inne podejście do oprocentowania swoich depozytów stosują Santander Consumer Bank i Bank BGŻ. Oprocentowanie lokat oferowanych przez te instytucje opiera się o wybraną stopę WIBID pomniejszoną w odpowiedni sposób. W tym celu Santander stosuje własny mnożnik, a BGŻ po prostu odejmuje konkretną wartość. Dlatego z punktu widzenia klienta lepszym rozwiązaniem jest założenie lokaty w pierwszych trzech wymienionych instytucjach.

Na zakończenie warto przypomnieć, że lokaty ze zmiennym oprocentowaniem warto zakładać w sytuacjach kiedy obowiązują niskie stopy procentowe (tak jest teraz), ponieważ w przypadku ich podwyżki analogicznie wzrośnie oprocentowanie takich depozytów.
Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk