Fundusze zrównoważone

2008-02-06 00:00:00

Potencjalny zysk funduszy zrównoważonych zależy od udziału akcji w portfelu. Im jest on większy, tym większe szanse na dobre wyniki. Oczywiście przy dobrej koniunkturze. Przy załamaniu mniejsza liczba akcji ograniczy ryzyko. Warto więc znać limity inwestycyjne wybieranych funduszy. Są one bowiem bardzo różne.

Subfundusz UniKorona Zrównoważony, zarządzany przez Union Investment TFI, może inwestować od 20 do 80 proc. w akcje, Pioneer Zrównoważony może inwestować w akcje do 70 proc., a PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony do 60 proc. W trakcie hossy największe szanse na uplasowanie się w czołówce ma więc subfundusz UniKorona Zrównoważony. Niski limit inwestycji na parkiecie zapewni mu też dobre wyniki w trakcie dekoniunktury. Oczywiście jeśli zarządzający w obu przypadkach wykorzysta możliwości alokacji kapitału.

Tak szerokie widełki inwestycyjne niosą jednak niebezpieczeństwo niedostosowania inwestycji do oczekiwań. Subfundusz UniKorona Zrównoważony w trakcie hossy może bowiem bardziej przypominać fundusz akcyjny, a przy ograniczeniu inwestycji w akcje do minimalnego progu, fundusz stabilnego wzrostu. Aby unikać pomyłek, warto zajrzeć do pierwszego rozdziału skrótu prospektu informacyjnego, w którym znajduje się opis zasad polityki inwestycyjnej funduszu.

Dobrze jest też obejrzeć historyczne składy portfela. Wprawdzie nie będą one aktualne, ale pokażą w jaki sposób zarządzający alokował aktywa w minionych okresach w zależności od koniunktury na giełdzie.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl