BIK – ułatwienie czy przeszkoda w drodze do kredytu

2009-07-06 00:00:00

Biuro Informacji Kredytowej to instytucja przechowująca dane o naszej historii kredytowej. Zarówno dane o spłaconych pożyczkach, jak i o zaległych zadłużenia. Niektórym kredytobiorcom ocena BIK pomoże w uzyskaniu lepszej zdolności kredytowej. Co zrobić aby raport BIK nie był przeszkodą w drodze do kredytu?

Dla kredytobiorców ciągle borykających się z problemami finansowymi Biuro Informacji Kredytowej kojarzy się z najgorszym – niemożliwością zaciągnięcia kolejnej pożyczki. Nie takie jest jednak zadanie tej instytucji. Przetwarzanie informacji o kredytach zaciągniętych w bankach ma na celu szybsze rozpatrywanie wniosków przyszłych kredytobiorców. Warto zadbać o swoją historię kredytową. Wtedy BIK będzie naszym atutem w negocjacjach z bankiem.

Jak działa BIK

Ideą, która przyświecała założycielom Biura Informacji kredytowej było zwiększenie bezpieczeństwa obrotu pieniężnego oraz zminimalizowanie ryzyka kredytowego. Korzyścią dla kredytobiorców miał być krótszy czas oczekiwania na decyzję banku oraz brak konieczności pozyskiwania szeregu dokumentów poświadczających regularność spłat poprzednich zadłużeń.

Wszelkie dane dotyczące zobowiązań klientów wobec banków przesyłane są na bieżąco do BIK-u. W ten sposób nasza historia kredytowa jest cały czas monitorowana. Wszelkie zadłużenia wobec banku, zarówno w kredycie hipotecznym, gotówkowym, jak i tym na karcie kredytowej są przypisywane do danej osoby.

Jeśli ubiegając się o kredyt, chcielibyśmy przedstawić w banku naszą historię kredytową z innych instytucji finansowych to zebranie dokumentów poświadczających terminowość spłat oraz dostarczenie ich bankowi zajęłaby nam wiele czasu. BIK upraszcza całą procedurę i zbiera całość w jednym raporcie. Z kolei korzyścią dla banku jest zmniejszenie ryzyka udzielenia kredytu osobie, która mogłaby mieć problemy z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań finansowych. W przypadku kredytów hipotecznych, pozytywna ocena z BIK, daje również szansę na negocjowanie lepszych warunków cenowych. Skoro ani razu nie spóźniłem się z terminem spłaty to bank nie powinien obawiać się o udzielenie mi kredytu. Z kolei przy kredytach gotówkowych może to po prostu przyspieszyć procedurę.

Scoring – zdobywaj punkty

BIK świadczy dla banków i SKOK-ów usługi scoringowe. Oznacza to przygotowywanie raportów, w których nasza instytucja punktowo ocenia ryzyko kredytowe. Wiarygodność kredytowa klienta określana jest poprzez porównanie jego profilu z profilami klientów, którzy otrzymali już kredyty. Zatem terminowość spłat podwyższa ilość naszych punktów zbliżając nas tym samym do wyniku sumiennie spłacających zadłużenie kredytobiorców. Z kolei opóźnienia w regulowaniu zobowiązań wobec banków spowodują słabszy wynik punktowy na naszym koncie. Oczywiście na scoring w banku ma wpływ wiele innych czynników – m.in. wykształcenie, zgromadzone oszczędności czy też wiek. Jednak w dużej mierze oferta banku może zależy od naszej historii kredytowej, przedstawionej w raporcie BIK-u.

BIK na drodze do kredytu

Oczywiście kredytobiorca, który ma na swoim koncie duże opóźnienia w spłatach, wymagał przesyłania przez bank ponagleń itp. inaczej traktuje instytucję BIK-u. Każdy kolejny wniosek o kredyt może wiązać się z odmową lub gorszymi warunkami. Bank może stwierdzić, że nie zaryzykuje pożyczenia wyższej kwoty i nasz wymarzony kredyt gotówkowy ograniczy się do niższego poziomu, jaki zaoferuje bank. Jedynym sposobem na poprawienie wyniku punktowego jest poprawa naszej sumienności jako spłacających zadłużenia. Każda transakcja bezgotówkowa na karcie kredytowej czy też rata małego kredytu, zaciągniętego na świąteczne prezenty działa na naszą korzyść, pod warunkiem, że zostanie spłacona w ustalonym umownie terminie.

Dane w BIK nie są też przechowywane bezterminowo. Instytucja może przechowywać dane bez zgody klienta przez okres 5 lat, jeśli kredytobiorca nie spłacił swoich długów bądź wykazał długą zwłokę w spłacie (zwłoka 60 dni plus 30 dni od momentu poinformowania przez bank o dalszym przetwarzaniu danych). BIK nie jest więc czarną listą dłużników.

Kredyty reklamowane jako dostępne bez BIK są znacznie droższe od tych, jakie możemy zaciągnąć w banku. Jest to związane z wyższym ryzykiem udzielenia takiego kredytu. Warto zatem przemyśleć czy bardziej opłaca nam się od początku dbać o historię kredytową czy później płacić kosmiczne prowizje od kredytów dla ryzykownych klientów.


Tomasz Jaroszek
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl