Urząd zwleka z zaświadczeniem o przekształceniu? Bonifikata 60% nie przepadnie

2019-11-20 14:06:43

Wciąż czekasz na zaświadczenie o przekształceniu własności gruntu? Pomimo tego, że bonifikata 60% przysługuje jedynie opłaty  jednorazowej wnoszonej w pierwszym roku, ustawa dopuszcza skorzystanie ze zniżki również przy wpłacie w 2020 roku. Ale są warunki.

Część Polaków już je otrzymała, inni wciąż czekają – mowa o zaświadczeniach o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów we własność. Ich uzyskanie jest podstawą do ubiegania się o bonifikatę przez osoby, które chcą taniej wykupić teren pod mieszkaniem czy garażem, płacąc jednorazowo z góry. Problem w tym, że największe zniżki są dostępne tylko w pierwszym roku po przekształceniu, tymczasem urzędy nie nadążają z wydawaniem zaświadczeń. A czas na wpłatę ze zniżką powoli się kończy…

Czytaj więcej o terminach wnoszenia rocznych opłat przekształceniowych

Ostatnia chwila na wniosek o zaświadczenie

Zaświadczenia o przekształceniu są wysyłane pocztą automatycznie: jedno jest dostarczane do rąk nowego właściciela gruntu, a drugie do sądu rejonowego (wydziału Ksiąg Wieczystych). Na wystawienie i przekazanie pism urzędy mają 12 miesięcy od przekształcenia.

Na podstawie zaświadczenia wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty albo dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego zostanie wpisane przez sąd wpisane do działu III księgi wieczystej nieruchomości roszczenie o roczne opłaty przekształceniowe. Wykreślenie wpisu będzie mogło zostać dokonane po całkowitej spłacie przekształcenia. Roszczenia są wpisywane bezpłatnie, ale wykreślenie kosztuje.

Jeśli chcesz przyspieszyć otrzymanie dokumentu, możesz na swój wniosek (i po wniesieniu opłaty 50 zł) otrzymać zaświadczenie w ciągu 4 miesięcy lub 30 dni od zgłoszenia zapotrzebowania. Krótszy termin dotyczy tylko przypadków, w których wnioskodawca uzasadnił potrzebę otrzymania pisma w trybie przyspieszonym. Wystarczającym uzasadnieniem może być np. zamiar sprzedaży mieszkania.

Chcesz zniżki? Musisz złożyć wniosek

Jeśli chcesz wykupić grunt na własność taniej, w pierwszej kolejności potrzebujesz zaświadczenia o przekształceniu. Mając je już w ręku, możesz pisemnie zawiadomić urząd o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.

Po otrzymaniu zgłoszenia urząd w ciągu 14 dni wyda pismo z informacją o wysokości opłaty jednorazowej wraz z numerem konta, na który należy przelać daną kwotę.

Po całkowitej spłacie przekształcenia wykreśl roszczenia z księgi wieczystej

Po wniesieniu opłaty przekształceniowej w ciągu 30 dni otrzymasz zaświadczenie o dokonanej płacie, które będzie podstawą do złożenia wniosku o wykreślenie wpisu roszczenia o opłaty z księgi wieczystej twojej nieruchomości.

Wniosek podlega opłacie skarbowej 250 zł dla osób, które wniosły opłatę przekształceniową jednorazowo, a 75 zł w pozostałych przypadkach.

Gdy urząd nie wyda zaświadczenia w 2019 r.

Chcesz skorzystać z pełnej bonifikaty Skarbu Państwa (60%), ale przeczuwasz, że urząd nie wyrobi się z wydaniem zaświadczenia dotyczącego twojego lokalu w 2019 roku? Nie wszystko stracone.

Jeżeli zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostanie doręczone po 31 grudnia 2019 r., masz prawo zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej i skorzystania z 60% bonifikaty do 1 lutego 2020 r.

Na dokonanie wpłaty będziesz mieć miesiąc. Ostateczny termin na uregulowanie płatności z zachowaniem prawa do pełnej zniżki upłynie 29 lutego 2020 r.

Niestety powyższa zasada dotyczy tylko bonifikaty Skarbu Państwa.

Czy wyższe bonifikaty gminne (np. 98% w Warszawie) też nie przepadną?

Wysokość i szczegółowe warunki udzielenia bonifikaty użytkownikom wieczystym gruntów samorządowychokreślane w uchwale rady gminy.

O tym, czy z wyższego rabatu udzielanego przez lokalne władze będzie można skorzystać pomimo opóźnienia w uzyskaniu zaświadczenia o przekształceniu, decydują więc same gminy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy po 2019 roku będziesz jeszcze mógł skorzystać z wyższej bonifikaty gminnej za jednorazową płatność w pierwszym roku po przekształceniu własności gruntu, skontaktuj się z samorządem właściwym ze względu na położenie nieruchomości.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam