Kiedy biuro podróży może podnieść cenę wycieczki? Nowe prawo turystyczne

2018-06-21 08:12:07

1 lipca 2018 r. zmieniają się przepisy dotyczące imprez turystycznych. Biura podróży nie będą już mogły dobrowolnie podnosić cen sprzedanych wycieczek i wczasów. Waloryzacja cen będzie mogła nastąpić tylko w 3 przypadkach, a jeśli podwyżka przekroczy 8%, turyści zyskają prawo do odstąpienia od umowy bez kosztów.

Z początkiem lipca 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące imprez turystycznych i usług powiązanych. Zmienią się zasady reklamacji wczasów, praw turysty w przypadku bankructwa biura podróży, podwyższania cen wykupionych już wycieczek i przepisy dotyczące rozwiązywania zawartych umów. Nowa ustawa odnosi się także do zakupów usług turystycznych (np. lotu czy hotelu) przez Internet. Po zmianach polscy turyści będą chronieni na takich samych zasadach, jak obywatele pozostałych krajów Unii Europejskiej.

Uwaga! Nowe prawo obejmie wszystkie umowy podpisywane po 1 lipca 2018 r. - umowy z biurami turystycznymi zawarte przed tym terminem funkcjonować będą na starych zasadach.

Wprowadzane przepisy uregulują kwestię możliwych podwyżek cen sprzedanych usług i dają konsumentom prawo do rezygnacji z wycieczek i wczasów, które za bardzo podrożały.

Na początek wyjaśniamy, że od lipca biuro podróży będą mieć prawo do podniesienia ceny wykupionego przez turystę wyjazdu tylko w trzech przypadkach:

  • gdy wzrosną koszty transportu (wskutek np. podrożenia paliwa),

  • gdy wzrosną podatki lub opłaty od usług turystycznych (np. opłaty lotniskowe),

  •  gdy wzrosną kursy walut.

Powyższe okoliczności dają organizatorowi prawo do zwiększenia ceny sprzedanej już usługi jedynie wówczas, gdy zawarł w umowie informację o możliwości zmiany cen.

Warto przy tym podkreślić, że jeśli taki zapis w umowie się pojawi, działa to w dwie strony. Oznacza to, że jeśli wymienione powyżej koszty ulegną zmianie na korzyść konsumenta, biuro podróży będzie musiało obniżyć cenę sprzedanej już wycieczki czy wczasów, zwracając różnicę klientowi.

Zastrzeżenie w umowie prawa do zmiany cen nie konsument w każdej sytuacji musi zgodzić się na podwyżkę. Zgodnie z nowymi przepisami turysta ma prawo do rezygnacji z usługi w sytuacji, gdy organizator podniesie jej cenę o więcej niż 8%.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam