Zmiany w podatku od spadków i darowizn 2018: będzie łatwiej przejąć firmę po rodzinie

2018-03-31 11:24:31

1 czerwca 2018 roku zmienia się prawo podatkowe w zakresie sukcesji firm rodzinnych. Rząd chce ułatwić spadkobiercom prowadzenie firmy po śmierci dotychczasowego właściciela przedsiębiorstwa. Na jakie przywileje będą mogli liczyć spadkobiercy?

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej został przekazany do prac sejmowych. Zmianie mają ulec przepisy w zakresie podatku od spadków i darowizn do tego stopnia, by przejmowanie firm przez spadkobierców dotychczasowych właścicieli przedsiębiorstw było bardziej opłacalne.

Spadek bez podatku…

Główną zachętą do przejmowania firm po rodzinie ma być zwolnienie z podatku nabycia po odziedziczeniu lub zapisie windykacyjnym własności przedsiębiorstwa należącego do osoby fizycznej lub udziału w nim.

…ale firma musi działać przez kolejne 5 lat

Spadkobiercy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia podatkowego, powinni wykonać dwa kroki:

  • zgłosić nabycie własności przedsiębiorstwa (lub udziału w firmie) do urzędu skarbowego. Czas na dopełnienie tej formalności nabywcy mają do 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądowego o nabyciu spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia albo daty wydania europejskiego poświadczenia spadkowego,
  • prowadzić odziedziczoną firmę przez minimum 5 lat od daty nabycia.

W sytuacji, w której przedsiębiorstwo jest dziedziczone przez kilka osób, ze zwolnienia podatkowego mogą skorzystać tylko te z nich, które brały udział w prowadzeniu firmy przez 5 lat.

Uwaga! Długów firmowych, związanych z prowadzeniem odziedziczonego przedsiębiorstwa, nie będzie można odliczyć od wartości innych rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych na drodze spadkowej.

Zwolnienie tylko dla najbliższej rodziny

Aktualnie ze zwolnień z podatku od spadku u darowizn mogą skorzystać jedynie najbliższe osoby (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, macocha, ojczym), pod warunkiem zgłoszenia nabycia własności lub praw majątkowych fiskusowi w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądowego. Zgłoszenie nie jest potrzebne, jeśli wartość odziedziczonego majątku nie przekracza kwoty 9637 zł.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam