Średnie oprocentowanie lokat: styczeń 2018

2018-01-11 09:23:53

Wzięliśmy na celownik wszystkie lokaty na 5 tys. zł, 10 tys. zł i 50 tys. zł dostępne w ponad 20 bankach komercyjnych, działających w Polsce. Wnioski są zatrważające - przeciętna lokata oprocentowana jest zaledwie na 1,2%. To prawie dwa razy mniej niż inflacja!

Statystyczna polska rodzina ma 15,3 tys. zł oszczędności, przy czym większość nadwyżek finansowych przechowuje w banku – wynika z raportu „Zasobność gospodarstw domowych w Polsce” opublikowanego we wtorek przez Narodowy Bank Polski. Z produktów oszczędnościowych (w tym lokat) korzysta aż 84,9% gospodarstw domowych, a średnia wartość depozytu to 12 tys. zł. W tym miejscu nasuwa się pytanie: czy trzymanie pieniędzy na lokatach aby na pewno się opłaca? Zdecydowanie nie, jeśli wybierzemy pierwszą lepszą ofertę.

Średnie oprocentowanie lokat w styczniu 2018 r. wyniosło zaledwie 1,2% w skali roku (dane Comperia Analytics). Tymczasem od wypracowanych odsetek należy przecież jeszcze odprowadzić 19-procentowy podatek Belki (obowiązek ten leży po stronie banku). Biorąc do tego pod uwagę obecną inflację (2% r/r - dane GUS za grudzień 2017 r.), pod wpływem której siła nabywcza pieniądza maleje, wniosek może być tylko jeden: wszystkie lokaty poniżej 2,47% przynoszą straty! Dopiero zdeponowanie gotówki na takiej stopie pozwala dzięki wypracowanym odsetkom (pomniejszonym o podatek) na ochronienie złożonego na rachunek kapitału przed spadkiem wartości.

Byśmy mogli do tego realnie zarobić na oszczędnościach, lokata musiałaby być oprocentowana powyżej wymienionego limitu. Takich ofert jest niestety wciąż niewiele. Aktualną listę tych najlepszych znajdziesz w styczniowym rankingu lokat Comperia.pl.

Poniżej zamieszczamy wykaz zmian, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich 30 dni w kształtowaniu się średniego oprocentowania lokat. Wskaźniki podajemy w rozbiciu na trzy warianty kwotowe depozytów: 5 tys. zł, 10 tys. zł i 50 tys. zł.

Średnie oprocentowanie lokat bankowych
kwota: 5 tys. zł

okres

grudzień 2017

styczeń 2018

zmiana

1 miesiąc

0.90%

0.90%

0.00%

2 miesiące

1.21%

1.21%

0.00%

3 miesiące

1.38%

1.34%

-0.04%

6 miesiące

1.32%

1.31%

-0.01%

12 miesięcy

1.36%

1.38%

0.02%

Źródło: Comperia Analytics

 

Średnie oprocentowanie lokat bankowych
kwota: 10 tys. zł

okres

grudzień 2017

styczeń 2018

zmiana

1 miesiąc

0.90%

0.90%

0.00%

2 miesiące

1.23%

1.23%

0.00%

3 miesiące

1.41%

1.37%

-0.04%

6 miesiące

1.32%

1.31%

-0.01%

12 miesięcy

1.36%

1.37%

0.01%

Źródło: Comperia Analytics

 

Średnie oprocentowanie lokat bankowych
kwota: 50 tys. zł

okres

grudzień 2017

styczeń 2018

zmiana

1 miesiąc

0.80%

0.80%

0.00%

2 miesiące

1.03%

1.03%

0.00%

3 miesiące

1.25%

1.21%

-0.04%

6 miesiące

1.26%

1.25%

-0.01%

12 miesięcy

1.35%

1.36%

0.01%

Źródło: Comperia Analytics


W stosunku do danych z grudnia 2017 r. styczeń wypada nieznacznie gorzej pod względem opłacalności lokat. Do spadków przyczyniły się m.in. drobne obniżki stawek wybranych produktów w cennikach BOŚ Banku, Credit Agricole i Raiffeisen Polbanku, które jednak w dużej mierze zostały zrównoważone przez podwyżki oprocentowania niektórych depozytów w BGŻ BNP Paribas i Nest Banku. Ostatecznie w ciągu ostatnich 30 dni średnie oprocentowanie lokat spadło, jednak tylko o 0,01 punktu procentowego. Największe zmiany odnotowaliśmy w przypadku lokat 3M, gdzie w każdym z podanych opcji kwotowych wskaźnik odsetkowy uległ obniżeniu o 0,04 punktu procentowego. Jedyną pozytywną zmianą dla klientów był symboliczny wzrost przeciętnego oprocentowania lokat rocznych (+0,01 p.p.).  

Tomasz Słupczyński