Od 1 stycznia można już zameldować się przez ePUAP

2018-01-02 19:05:03

Od 1 stycznia 2018 roku można już zameldować się przez Internet. Wczoraj weszła w życie nowelizacja ustawy o ewidencji ludności, modyfikująca przepisy o obowiązku meldunkowym i nadawaniu numeru PESEL obcokrajowcom.

Choć do szumnie zapowiadanego w ubiegłym roku zniesienia obowiązku meldunkowego ostatecznie nie doszło, to ustawodawca przynajmniej ułatwił Polakom zmianę miejsca zameldowania. Konieczność osobistego fatygowania się do urzędu gminy odchodzi do lamusa. Teraz sprawy urzędowe związane z zameldowaniem lub przemeldowaniem załatwimy elektronicznie. Wystarczy złożyć stosowny formularz przez ePUAP (do tego niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego, który również można założyć elektronicznie – za pomocą bankowości internetowej).

Zobacz krok po kroku, jak zameldować siebie lub inną osobę przez Internet

Choć do przyjęcia formularza wymagane jest dostarczenie elektronicznej wersji dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości osoby, która w mieszkaniu chce zameldować siebie lub osobę trzecią, to ustawa zezwala na załączenie skanu tego dokumentu.

Usługa elektronicznego meldunku jest bezpłatna, podobnie jak uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały, z kolei w przypadku pobytu czasowego będzie wymagane wniesienie opłaty za zaświadczenie w kwocie 17 zł. O wydanie zaświadczenia również można zawnioskować on-line (już na etapie uzupełniania formularza meldunkowego).

MSWiA: meldunek jest niezbędny

Decyzję o utrzymaniu obowiązku meldunkowego MSWiA motywowało koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej, zwłaszcza w zakresie organizacji głosowań w wyborach, ale również zarządzania wypłatami emerytur, rent, świadczeń z opieki społecznej i ubezpieczeń społecznych.

Jak możemy wyczytać z uzasadnienia do ustawy, informacje o liczbie i strukturze mieszkańców pełnią także kluczową rolę we właściwym planowaniu liczby żłobków, przedszkoli i szkół w poszczególnych regionach kraju. Od liczby mieszkańców miast zależy również liczba radnych.

PESEL dla każdego cudzoziemca

Nowa ustawa o ewidencji ludności porządkuje niektóre przepisy dotyczące nadawania numeru PESEL obcokrajowcom. Od nowego roku PESEL będzie nadawany wszystkim cudzoziemcom, którzy meldują się w Polsce na pobyt stały lub czasowy. Zbierane w ten sposób dane mają pomóc w gromadzeniu informacji o wszystkich obcokrajowcach zamieszkujących terytorium Polski, niezależnie od czasu ich pobytu.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam