Od września nowe prawo nieruchomościowe: będą kary dla pośredników i zarządców

2017-05-22 17:30:44

Już 1 września bieżącego roku w życie wejść ma znowelizowana Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Jej celem jest zabezpieczenie interesów konsumentów przez ryzykiem związanym z zatrudnianiem pośredników i zarządców nieruchomości.

Nowelizacja jest skutkiem nacisków, jakie środowisko finansowe (na czele z Polską Federacją Rynku Nieruchomości) wywierało na Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w związku z liberalizacją przepisów dotyczących pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami. Od momentu "uwolnienia" zawodów pośrednika i zarządcy, znacząco wzrosło ryzyko pełnienia tych funkcji przez osoby niekompetentne, które celowo bądź nienaumyślnie (wskutek braku odpowiedniej wiedzy i narzędzi do pracy) mogłyby działać na szkodę konsumentów.

Umowy elektroniczne

Jedną z nowości wynikających z ustawy jest dopuszczenie możliwości zawierania z pośrednikami nieruchomości oraz zarządcami nieruchomości umów elektronicznych (do tej pory prawnie obowiązywały jedynie umowy pisemne).

Nowe (stare) narzędzia

Pośrednicy ponownie zyskają dostęp do rejestrów i dokumentów, do których prawo wglądu zostało im odebrane podczas deregulacji tych zawodów. Dzięki przywróceniu uprawnień specjaliści zostaną zaopatrzeni w narzędzia, dzięki którym będą mogli lepiej wywiązywać się z umów pośrednictwa. Mowa m.in. o dostępie do rejestru osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dzięki któremu będzie można sprawdzić meldunki przypisane do danej nieruchomości oraz zweryfikować, czy prawo do lokalu nie zostało nieniesione na inne osoby.

Wprowadzenie nowych definicji

W ustawie zdefiniowane zostaną na nowo pojęcia takie jak "pośrednictwo w obrocie nieruchomościami", "zarządzanie nieruchomościami", "pośrednik", "zarządca". Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku oba wymienione zawody mogą być wykonywane tylko przez osoby, które pobierają za prowadzone czynności wynagrodzenie, a swoje zadania wykonują w sposób ciągły i zorganizowany.

Kary za brak OC

Od września obowiązywały będą również kary pieniężne za brak ubezpieczenia OC - obowiązkowego dla pośredników i zarządców. Wysokość kar będzie sięgać do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a nakładać je będzie Inspekcja Handlowa po otrzymaniu skargi od konsumenta, który nie otrzymał od pośrednika lub zarządcy dokumentu poświadczającego posiadanie przez nich ubezpieczenia.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam