Nie masz na ratę we frankach? Ogłoś upadłość konsumencką

2015-06-22 14:23:45

Od początku roku sądy pozwoliły na upadłość konsumencką ok 500 osobom. Oznacza to, że liberalizacja przepisów o upadłości konsumenckiej spełniła swoje zadanie i otworzyła nowe możliwości również dla kredytobiorców. Jeśli nie mają na ratę we frankach, również mogą ogłosić upadłość.

Choć zobowiązania we szwajcarskich frankach są regulowane raczej terminowo, to jednak z pewnością znajdzie się przynajmniej kilka osób, które z trudnością będą zbierać na raty. Gdy do obowiązków kredytobiorcy dojdą jeszcze inne długi, sytuacja frankowska może przedstawiać się nieciekawie. Czy rozwiązaniem tej - wydawałoby się - sytuacji bez wyjścia może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Rozwiązanie nie dla przedsiębiorców

Zacznijmy od tego, kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej. Otóż nie może jej ogłosić osoba prowadząca działalność gospodarczą, a dodatkowo konsument musi mieszkać na terenie Polski lub powinien posiadać tu majątek. Warto wiedzieć, że jeśli ktoś prowadził działalność gospodarczą, dopiero po roku od jej zlikwidowania może ubiegać się o upadłość konsumencką.

Nie zawsze można ogłosić upadłość

Żeby w ogóle myśleć o upadłości, trzeba być niewypłacalnym, czyli nie móc regulować swoich zobowiązań, do jakich zalicza się również kredyt. W tym ostatnim przypadku najczęściej trzeba zalegać przynajmniej z trzema ratami. Można się starać o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nawet wówczas, gdy prowadzona jest już egzekucja komornicza. Istnieje jednak szereg innych ograniczeń, które mogą pokrzyżować plany dłużnika.

Upadłość nie może być ogłoszona względem konsumentów, którzy:

  • Umyślnie doprowadzili do własnej niewypłacalności, np. w wyniku niedbalstwa.
  • Dopuścili się czynów krzywdzących wierzycieli, co zostało stwierdzone przez sąd w ciągu minionych dziesięciu lat.
  • Prowadzili firmy w ciągu ostatnich lat i nie ogłosili upadłości, chociaż mieli do tego obowiązek.
  • Doprowadzili w ciągu minionych dziesięciu lat doprowadzili do umorzenia postępowania upadłościowego ze swojej winy.
  • W ciągu dziesięciu ostatnich lat korzystali już z upadłości konsumenckiej lub doprowadzili do uchylanie harmonogramu spłat.

Konsekwencje upadłości

Kredytobiorcy mający problem ze spłatą zobowiązania hipotecznego powinni jednak pamiętać, że decydując się na upadłość konsumencką, nie zawsze będą mieli możliwość dalszego mieszkania w zajmowanym dotąd lokalu. Jest to oczywiście możliwe, ale tylko wtedy, gdy zawarta zostanie z wierzycielem odpowiednia ugoda lub propozycja takiego układu zostanie zaakceptowana przez większość wierzycieli.

Warto również pamiętać, że majątkiem konsumenta, który ogłosił upadłość, zarządza syndyk i ten właśnie może sprzedać wszystkie składniki tego majątku. Wszystkie kredyty takiego konsumenta stają się wymagalne, a dodatkowo otrzymuje się tylko część wynagrodzenia. Warto również pamiętać, że osoby, które w przeszłości ogłosiły upadłość konsumencką, mogą mieć problemu z zaciągnięciem kredytu.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam