Średnia prowizja w kredytach hipotecznych - I połowa 2015

2015-06-24 16:44:46

Rekordowo niski poziom stóp procentowych NBP na pewno cieszy kredytobiorców, ale przyprawia o ból głowy bankowców. Niskie stopy to niskie oprocentowanie zaciąganych zobowiązań, a to z kolei oznacza niskie przychody banków z odsetek. A co z prowizją? Sprawdźmy, jak kształtowała się jej średnia wartość w kredytach hipotecznych w I połowie 2015 roku.

W przypadku kredytów banki zarabiają przede wszystkim na prowizjach, jaki płacą klienci oraz na odsetkach generowanych od pożyczonych pieniędzy. Oprocentowanie kredytów jest uzależnione od stóp procentowych, a skoro te pozostają na bardzo niskim poziomie, również zarobek banków z oprocentowania jest bardzo niski.

Nic dziwnego, że instytucje finansowe starają się znaleźć sposób na zrekompensowanie sobie niskich przychodów z odsetek. Najczęściej dokonywane jest to poprzez zwiększanie poziomu marż kredytowych oraz prowizji. Sprawdźmy, jak te ostatnie zmieniały się w ostatnim czasie.

Prowizja w ujęciu czteroletnim

Dla potrzeb naszej analizy przyjmujemy, że chcemy kupić nieruchomość o wartości 300 000 zł i potrzebujemy na ten cel kredytu w wysokości 240 000 zł. Okres kredytowania to 30 lat.

Czerwcowy poziom średniej prowizji kredytów hipotecznych to 1,93%. Oznacza to, że banki każą sobie płacić więcej o 0,92 p. proc. za pożyczenie pieniędzy na mieszkanie lub dom niż w analogicznym okresie 2011 roku. W  ciągu tych kilku lat banki zaczęły więc aktywnie szukać nowego źródła zarobków na kredytach, jakim stała się prowizja.

Prowizja w I połowie 2015 roku

Nieco optymistyczniej wygląda sytuacja, jeśli poddamy analizie jedynie I połowę bieżącego roku. Początek 2015 roku nie przyniósł żadnej zmiany, jeśli chodzi o prowizję, która pozostała na poziomie z grudnia 2014 roku i wynosiła 2,03%, by w połowie stycznia symbolicznie wzrosnąć do wartości 2,04%.

Pozytywny dla kredytobiorców sygnał przyszedł w drugiej połowie miesiąca, gdy poziom średniej prowizji kredytów hipotecznych spadł (choć równie symbolicznie) do 2,02%. Potem prowizja pozostawała bez zmian aż do ostatniego tygodnia marca, gdy jej wartość znów nieco spadła - do 1,99% i utrzymała się do połowy kwietnia. Potem na chwilę osiągnęła nawet poziom 1,95%, po czym znowu wróciła do wartości 1,99%, dopiero w maju spadając do 1,96%, a w czerwcu do 1,93%. W ciągu pierwszej połowy 2015 roku prowizja pozostawała więc wciąż niemal na tym samym poziomie i miejmy nadzieję, że ten stan nie zmieni się na gorsze.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam