Wymiar urlopu ojcowskiego w 2015 roku

2015-06-08 11:49:15

Mężczyzna, który został ojcem, może wykorzystać dwutygodniowy urlop ojcowski. Aby zyskać tak przywilej, należy jednak spełnić określone kryteria. Jaki wymiar urlopu tacierzyńskiego obowiązuje w 2015 roku?

Przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, iż urlop ojcowski - tzw. tacierzyński - nie jest tożsamy z urlopem macierzyńskim ani zupełnie od niego niezależny. Urlop tacierzyński ojciec dziecka przejmuje od matki urodzonego potomstwa, wykorzystując w ten sposób przysługujący jej urlop macierzyński.

Nie każdy ojciec pójdzie na tacierzyński

Urlop tacierzyński to przywilej, który ojciec nowo narodzonego dziecka może wykorzystać, zanim maluch ukończy pierwszy rok życia. Urlop ten musi zostać rozpoczęty przynajmniej 14 dni przed pierwszymi urodzinami potomka.

Przywilej urlopu ojcowskiego przysługuje tylko osobom zatrudnionym na podstawie:

  • umowy o pracę,
  • mianowania,
  • powołania,
  • wyboru,
  • spółdzielczej umowy o pracę.

Przedsiębiorcy a urlop ojcowski

O świadczenie z tytułu urlopu ojcowskiego mogą się także ubiegać przedsiębiorcy, ale tylko pod warunkiem, że opłacali przed narodzinami dziecka przynajmniej przez miesiąc dobrowolną składkę chorobową.

Za czas urlopu ojcowskiego ZUS wypłaci osobom prowadzącym działalność gospodarczą zasiłek, a jego wysokość jest zależna od kwoty, według której przedsiębiorca opłacał składki - minimalna wynosi 2247,60 złotych. Dodatkowo przedsiębiorca korzystający z takiego urlopu zostanie zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Pozwoli to właścicielowi firmy zaoszczędzić około 1000 złotych.

Kwestie formalne

Urlop ojcowski obejmuje także dni wolne od pracy. Jest wówczas płatny, a do tego musi trwać bez przerw całe dwa tygodnie. Pracodawca nie może odmówić ojcu prawa do takiego urlopu. Wniosek o urlop należy jednak zgłosić pracodawcy nie później niż siedem dni przed jego rozpoczęciem.

Gdy w rodzinie urodzą się bliźnięta, liczba wolnych dni urlopu ojcowskiego nie podwaja się. Jedyną sytuacją, w której ojciec może otrzymać w ciągu roku kalendarzowego urlop ojcowski o podwójnej długości, jest przypadek, gdy zostanie on tatą dwa razy – na przykład w styczniu i grudniu.

Uwaga! Świadczenie z tytułu urlopu ojcowskiego nie ma nic wspólnego z urlopem okolicznościowym z tytułu urodzenia dziecka.

Nie tylko ojciec biologiczny

Prawo od urlopu ojcowskiego przysługuje nie tylko ojcom biologicznym. Również mężczyzna adoptujący dziecko może z takiego przywileju skorzystać. Może to zrobić w okresie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu, jednak tylko w przypadku, gdy dziecko nie ukończyło 7-ego roku życia lub dziecko ma mniej niż 10 lat, jeśli podjęto wobec niego decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam