Czy na urlopie można dorabiać?

2015-04-15 15:31:52

Osoby przebywające na urlopach wypoczynkowych, macierzyńskich lub wychowawczych mogą dorabiać. Sprawdź, na jakich zasadach.

W przypadku urlopów wychowawczych przepisy wręcz zachęcają do podejmowania pracy na umowach cywilnoprawnych. Osoby przebywające na urlopach mogą zatem w każdej chwili dorobić, zatrudniając się u innych pracodawców lub nawet u swojego obecnego pracodawcy.

Pracodawca nie może zabronić

Jeżeli pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, a chce podjąć dodatkową pracę, nie musi obawiać się swojego pracodawcy. Zakładu pracy nie powinno interesować, co pracownik robi na urlopie wypoczynkowym. Należy jednak pamiętać, że pracodawca w każdej chwili może odwołać pracownika z urlopu, jeżeli wymaga tego interes firmy. Jeżeli pracuje on w tym czasie na podstawie umowy cywilnoprawnej u innego pracodawcy, może mieć problem. To jednak już zupełnie inna sprawa. Jedno jest pewne: pracodawca nie może ingerować w decyzje pracowników będących na urlopach wypoczynkowych – również pod kątem rozliczeń z ZUS.

Na macierzyńskim też można zarabiać

Podobna sytuacja jest w przypadku urlopów macierzyńskich. Ojciec czy matka przebywający na urlopie macierzyńskim mogą zatrudnić się nawet u swojego dotychczasowego pracodawcy (oczywiście, również u innych). Osoby te nie muszą się niczego obawiać, ponieważ są pod ochroną Kodeksu pracy. Artykuł 177 wyraźnie zakazuje wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy o pracę z osobami pozostającymi na urlopach macierzyńskich – chyba że zachodzą przesłanki do zwolnienia dyscyplinarnego.

Zarówno w wymiarze podstawowym, jak i dodatkowym

Osoby będące na urlopach, w tym na urlopach macierzyńskich, mają pełne prawo do zarobkowania, tak w podstawowym wymiarze, jak i dodatkowym. Należy jednak pamiętać, że urlop macierzyński jest czasem wyjątkowym dla matki i dziecka. W tym okresie warto zająć się tylko opieką. Przy urlopie dodatkowym sytuacja jest już nieco inna: pracownik może nawet pracować w swoim zakładzie pracy.

Zachęcają do pracy na urlopach wychowawczych

Jeszcze korzystniejsza jest sytuacja pracowników przebywających na urlopach wychowawczych. Przepisy wręcz zachęcają do podejmowania pracy na umowach cywilnoprawnych w tym czasie. Uprawniona osoba może jednak zrezygnować z takiego urlopu i poprosić swój zakład pracy o obniżenie wymiaru czasu pracy, aby móc zająć się dzieckiem. Zakład pracy nie może zwolnić osoby pozostającej na urlopie wychowawczym. Ma do tego prawo tylko w razie upadłości lub likwidacji zakładu.

Głównym zadaniem opieka nad dzieckiem

Należy mocno podkreślić, że najważniejszym zadaniem osoby będącej na urlopie wychowawczym jest opieka nad dzieckiem. Jeżeli pracownik nie będzie wywiązywał się z tego obowiązku, pracodawca ma prawo odwołać go z takiego urlopu. Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym nie musi powiadamiać swojego pracodawcy o podjęciu dodatkowej pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba że z tego tytułu będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam