Umowa-zlecenie i o dzieło a ZUS

2015-03-26 14:02:44

W większości przypadków zatrudnienie pracownika wiąże się z koniecznością odprowadzania składek do ZUS-u. Nie dotyczy to jednak niektórych umów cywilnoprawnych. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja w przypadku umowy-zlecenia i o dzieło.

Od wielu lat zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych jest bardzo popularne w Polsce, ponieważ często wiąże się z dodatkowymi korzyściami dla przedsiębiorcy. Jest to dobry sposób dla firm, by zminimalizować koszty pozyskania pracownika i jednocześnie ominąć restrykcyjne wymogi kodeksu pracy, które takich umów nie dotyczą.

Czym się różnią umowy?

Umowa-zlecenie i umowa o dzieło często są mylone, tymczasem różnica jest - i to duża. Umowa o dzieło nastawiona jest na rezultat (np. napisanie książki), natomiast w przypadku umowy-zlecenia ważna jest sama czynność (np. pielęgnacja ogrodu) i w tym wypadku nie ma nacisku na efekt.

Umowa o dzieło zawsze jest odpłatna (zawsze należy się wynagrodzenie, gdy przedmiot umowy zostanie wykonany), natomiast umowa-zlecenie może być zarówno odpłatna, jak i nieodpłatna. W przypadku nieodpłatności, jeśli tak ustalą strony, musi to być bezwzględnie zapisane w tej umowie. Jeśli nie pojawia się żaden zapis dotyczący wynagrodzenia, przyjmuje się domyślnie odpłatność takiej umowy.

Kolejną kwestią różniącą wymienione powyżej typy umów cywilnoprawnych jest samo wykonanie kontraktu. W przypadku umowy o dzieło przyjmujący zlecenie nie ma obowiązku zrealizowania przedmiotu umowy osobiście. Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o umowę-zlecenie. Tutaj najczęściej domyślnie zlecenie wykonuje zleceniobiorca. Oczywiście, można zapisać, że realizacją kontraktu zajmie się osoba trzecia, ale musi to być wyraźnie określone.

Opisane powyżej dwie rodzaje umów zawiera się najczęściej w formie pisemnej, ale dopuszcza się również formę ustną.

Zobowiązania wobec ZUS-u

Również kwestie dotyczące składek do ZUS różnią umowę o dzieło od umowy-zlecenia. W tym pierwszym przypadku zleceniodawca nie musi odprowadzać żadnych kwot na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od tej reguły jest jednak odstępstwo, które zmusza zamawiającego do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tego kontraktu. Taka sytuacja ma miejsce, jeśli przedsiębiorca podpisze umowę o dzieło z osobą, z którą jednocześnie jest związany umową o pracę.

Jeśli chodzi o umowę-zlecenie, odprowadzenie składek do ZUS-u jest obowiązkowe wówczas, gdy zleceniobiorca nie posiada statusu studenta.

Emilia Kasińska