Gdy bank zablokuje Ci konto...

2015-02-10 18:50:30

Twoje konto bankowe zostało zablokowane? Sprawdź, kiedy i jakie instytucje mogą decydować o blokadzie na środkach zgromadzonych na prywatnych rachunkach konsumentów.

Wydaje nam się, że jesteśmy jedynymi dysponentami naszego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub oszczędnościowego. Okazuje się jednak, że są instytucje, które nie potrzebują naszej zgody, aby zgromadzonymi przez nas w banku pieniędzmi zarządzać.

To nie bank blokuje konto

Gdy ściga Cię komornik, to nie bank decyduje o zablokowaniu Twojego konta. Dokonują tego uprawnione organy. Bank jest jedynie wykonawcą ich dyspozycji. Dlatego, jeśli rachunek zostanie zablokowany, powinniśmy się zgłosić do właściwego organu państwowego i tam składać stosowne wyjaśnienia.

Organami, które mogą dokonać zajęcia kont osobistych są komornik sądowy i komornik skarbowy. Zajęcie odbywa się pod przymusem. Komornik w oparciu o tytuł wykonawczy może zająć kwotę, która wynika z wyroku sądu.

Powody nałożenia blokady na rachunek

Zwykle powodem zajęcia konta są zaległości finansowe wobec organów państwowych lub egzekucja komornicza. Dzieje się to w oparciu o Kodeks postępowania cywilnego oraz Ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rachunek może zająć nie tylko urząd skarbowy, ale również Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jednostki samorządu terytorialnego, komornik czy izba celna.

Jeśli zgromadzone środki mają związek z przestępstwem

Nasze konto może zostać zablokowane również wtedy, gdy występuje uzasadnione podejrzenie, że zgromadzone na nim pieniądze w całości lub w części pochodzą lub mają związek z przestępstwem. W takiej sytuacji bank jest uprawniony do dokonania blokady środków na tym rachunku. Zablokowana może zostać tylko ta część kapitału, co do której zachodzi podejrzenie o jej źródło. W tym wypadku jednak blokada nie może trwać dłużej niż 72 godziny. Bank ma obowiązek niezwłocznie po dokonaniu blokady zawiadomić prokuratora.

Konto nie jest blokowane zawsze w całości

Od momentu nałożenia blokady na rachunek dłużnik nie może korzystać z zajętych, chyba że otrzyma na to zgodę odpowiedniego organu. Ograniczenie to nie dotyczy nadwyżki ponad dochodzoną należność. Konto nie jest więc blokowane w całości, chyba że kwota w tytule wykonawczym nie jest pokryta w pełni środkami zgromadzonymi na rachunku. Konto zostaje zajęte do określonej kwoty, tak aby możliwe było zaspokojenie wierzyciela.

Musimy otrzymać informację

Jeśli nasze konto zostało zajęte, powinniśmy zostać o takiej sytuacji poinformowani. Komornik, wysyłając zawiadomienie do banku o zajęciu środków na rachunku, jednocześnie wysyła takie samo zawiadomienie do dłużnika. Według prawa bank nie ma obowiązku poinformowania klienta o zajęciu rachunku czy blokadzie konta przez inny podmiot.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam