Leasing na firmę: za i przeciw

2015-02-10 16:07:23

Leasing najczęściej kojarzony jest z nabywaniem pojazdu, ale nie jest to jedyna rzecz, która może być jego przedmiotem. Czy opłaca się w ten sposób zaopatrywać przedsiębiorstwa w samochody, maszyny produkcyjne czy też sprzęt niezbędny do funkcjonowania biura? Sprawdźmy wszystkie za i przeciw dla leasingu na firmę.

Wyróżnić można dwa podstawowe rodzaje leasingu: finansowy i operacyjny. W ramach tej drugiej opcji środek trwały przekazywany jest w użytkowanie na pewien czas, zwykle nie dłuższy niż czas normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy. Rata w leasingu operacyjnym stanowi koszt uzyskania przychodu w firmie. Leasingobiorca nie amortyzuje sprzętu wziętego w leasing, lecz po zakończeniu umowy może wykupić dany przedmiot za określoną cenę, powiększoną o podatek VAT. W leasingu finansowym amortyzacja przeniesiona jest na leasingobiorcę, co pozwala regulować koszty i dochody.

W Polsce większą popularnością wśród przedsiębiorców cieszy się leasing operacyjny. Minusem takiej formy finansowania środka trwałego, np. samochodu, jest to, że przez cały okres trwania umowy to leasingodawca będzie właścicielem pojazdu. W związku z tym firma musi pogodzić się z ograniczeniami, np. brakiem możliwości amortyzacji auta, samodzielnego wyboru ubezpieczyciela czy serwisu naprawczego. Dodatkowo przez cały okres trwania umowy leasingowej przedsiębiorca nie może sprzedać danego środka trwałego. Taka opcja jest możliwa tylko po wypowiedzeniu i całkowitym rozliczeniu umowy, o ile przewiduje to zawarty kontrakt leasingowy.

Kolejnym mankamentem takiego rozwiązania może być także okres, na jaki zawierana jest umowa. Maksymalny czas leasingowania to 7 lat. Decydując się na wzięcie auta w leasing, musimy liczyć się także z ograniczeniami, które wynikają z przepisów podatkowych odnośnie do minimalnego czasu trwania umowy, który dla samochodu osobowego wynosi 2 lata.

Gdy chcemy nabyć pojazd używany w leasing, możemy także spotkać się z różnymi ograniczeniami, ponieważ leasingodawcy najchętniej finansują nowe samochody. Plusem takiej formy finansowania są korzyści podatkowe, jakie może uzyskać leasingobiorca. Możliwość wpisania całości raty leasingowej w koszty działalności przekłada się na znaczące zmniejszenie zobowiązań podatkowych firmy. Do wad leasingu należy to, że przedmiot umowy jest własnością firmy leasingowej i w momencie jej upadłości może zostać odebrany leasingobiorcy.

W przypadku firmy leasing jest alternatywą dla kredytu lub zakupu środka trwałego za własną gotówkę. To, czy jest on najlepszą formą finansowania, zależy od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy. 

Ilona Maciejuk