Czy windykator wynajęty przez bank może zająć telewizor?

2015-02-09 10:08:22

Kiedy do drzwi zapuka windykator, dłużnik najczęściej nie wie, jakie są jego uprawnienia. Czy może zająć mienie, takie jak telewizor, niesolidnego kredytobiorcy?

Najlepiej nie dopuszczać do sytuacji, w której naszymi zadłużeniami zacznie interesować się windykator lub komornik. Sytuacje te zdarzają się jednak stosunkowo często, ponieważ zadłużenia Polaków niskie nie są. Niestety, nie zawsze dłużnicy wiedzą, co należy zrobić, gdy do drzwi zapuka windykator.

Nie chowaj głowy w piasek

Na wstępie należy podkreślić, że jeżeli nie radzimy sobie ze spłatami swoich zobowiązań w stosunku do naszych wierzycieli, przede wszystkim należy negocjować z nimi warunki spłaty zaległości. Banki w takich sytuacjach najczęściej idą na rękę klientom, ponieważ chcą odzyskać swoje pieniądze wraz z odsetkami jak najszybciej i przy najmniejszej ilości wydatków (a przecież proces windykacyjny kosztuje).

Poznaj prawa dłużnika

Nie wolno dłużnikowi chować głowy w piasek, udając, że nic się nie dzieje. Najlepiej porozumieć się z bankiem, zanim zacznie się problem. Nie brakuje jednak sytuacji, kiedy wskutek braku porozumienia na linii dłużnik-wierzyciel do akcji wkracza windykator. Trzeba wówczas wiedzieć, co wolno windykatorowi, a czego nie. Jakie ma uprawnienia?

Prawa i ograniczenia w działaniu windykatora

Przede wszystkim zadanie firm windykacyjnych polega na negocjacjach z dłużnikami. Ich obowiązkiem jest doprowadzenie do jak najszybszej spłaty zadłużenia na zasadzie polubownej. Firmy windykacyjne nie mają prawa zajmowania majątku dłużnika: nie mogą zajmować ani komputera, ani telewizora. Mogą co najwyżej wstąpić na drogę sądową.

O zajęciach decyduje sąd

Jeżeli sąd przychyli się do wniosku firmy windykacyjnej i wyda wyrok opatrzony klauzulą wykonalności, zajęciem majątku zajmuje się komornik, a nie windykator. Windykatorzy w żaden sposób nie powinni grozić, zastraszać i dręczyć monitami telefonicznymi, pisemnymi lub elektronicznymi dłużników. Mogą jedynie poprosić o ujawnienie majątku dłużników. Jednak zmusić ich do tego może jedynie sąd.

Oczywiście, windykatorzy mają prawo rozmawiać z dłużnikami, mają nawet prawo odwiedzać ich w domach. Nie mogą jednak przekazywać im nieprawdziwych informacji, a tym bardziej zastraszać. Krotko mówiąc, działania firm windykacyjnych są mocno ograniczone. Należy jeszcze raz podkreślić, że windykatorzy nie mają prawa do zajmowania majątku dłużników.

Ilona Maciejuk