Przekazanie mieszkania najniższym kosztem, czyli jak uniknąć podatku od darowizny

2015-01-20 10:53:35

Otrzymując darowiznę, musimy pamiętać o odprowadzeniu od niej podatku. Są jednak pewne wyjątki, gdy tego podatku nie będziemy musieli regulować. Jakie warunki należy wówczas spełnić?

Według obowiązującego prawa opodatkowaniu podlega nabycie przez osobę fizyczną w spadku lub w darowiźnie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP.

Jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub jego miejsce stałego pobytu znajdowało się na terytorium RP, to wówczas nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą również podlega opodatkowaniu.

Podatek w określonej wysokości

Wysokość podatku określa się przede wszystkim na podstawie więzów łączących spadkodawcę ze spadkobiercą. Wyróżnia się tu kilka grup.

W grupie pierwszej znajdują się:

 • małżonkowie,

 • zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki),

 • wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),

 • pasierb,

 • zięć, synowa,

 • rodzeństwo,

 • ojczym, macocha,

 • teściowie.

W grupie drugiej znajdują się:

 • zstępni rodzeństwa,

 • rodzeństwo rodziców,

 • zstępni i małżonkowie pasierbów,

 • małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków.

W grupie trzeciej znajdują się pozostali nabywcy.

Wysokość podatku uzależniona jest od tego, do której grupy zalicza się nabywca:

 • dla nabywcy z I grupy kwota wolna od podatku wynosi 9637 zł,
 • dla nabywcy z II grupy kwota wolna od podatku wynosi 7276 zł,
 • dla nabywcy z III grupy kwota wolna od podatku wynosi 4902 zł.

Zwolnienia w podatku

Zwolnione od podatku będą osoby, które nabyły gospodarstwo rolne (lub jego części), warunkiem jest jednak prowadzenie gospodarstwa minimum przez okres 5 lat.

Na zwolnienie można liczyć także w przypadku nabycia darowizny przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9 637 zł od jednego darczyńcy, natomiast w przypadku wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny.

Zwolnione z podatku będą także osoby zaliczone do I grupy podatkowej w przypadku nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Grupa 0

Ustanowiona została również grupa 0, a uwzględnia ona podatników należących do grupy I z wyjątkiem teściów, zięciów i synowych. To oznacza, że nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę jest wolne od podatku.

Aby zostać zwolnionym od podatku, osoba z grupy 0 musi zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Musi przy tym udokumentować nabycie wskazanych praw, w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam