Komornik chce sprzedać moje mieszkanie. Co zrobić?

2015-01-09 11:13:38

Komornik rozpoczął egzekucję z nieruchomości? Obawiasz się, że stracisz dach nad głową? Wiele osób w takiej sytuacji sprzedaje mieszkanie, inni przekazują je w darowiźnie. Wszystkie te działania są jednak niezgodne z prawem. Co zatem robić w takiej sytuacji?

Wszczęcie egzekucji z nieruchomości oznacza dla dłużnika duże ryzyko utraty mieszkania czy domu wskutek sprzedaży na aukcji komorniczej. Pamiętajmy, że w tej sytuacji nie możemy już takiego mieszkania odsprzedać, ani przekazać jako darowiznę, ponieważ czynności takie uznane zostaną za bezskuteczne.

Kiedy komornik może sprzedać mieszkanie?

Komornik może wezwać dłużnika, aby ten zapłacił dług w wyznaczonym okresie pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania lokalu. Jeśli zadłużenie nie zostanie uregulowane, sprzedaż nieruchomości nastąpi według określonych unormowań oraz procedur określonych przez Kodeks postępowania cywilnego.

Gdy zadłużenie nie będzie spłacane, komornik składa we właściwym sądzie wieczystoksięgowym wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów. Egzekucja będzie prowadzona do chwili zakończenia licytacji mieszkania.

Wierzyciel zadecyduje, co zająć

Komornik działa w granicach wydanego przez sąd tytułu wykonawczego. Nie może on prowadzić egzekucji ze składników majątku, które nie zostały zawnioskowane przez wierzyciela. Oznacza to, że to wierzyciel decyduje o sposobach egzekucji. Może zdecydować, że należności zostaną ściągnięte z pensji dłużnika, rachunków bankowych, ale także nieruchomości.

Jak się bronić?

Najważniejsze co dłużnik może zrobić, to porozumieć się z wierzycielem. Może on próbować uświadomić bankowi niskie prawdopodobieństwo sprzedania na licytacji mieszkania i kłopoty z tym związane, takie jak koszty powołania biegłego, który oszacuje wartość nieruchomości. Ponadto dłużnik może zadeklarować dobrowolne wpłaty ratalne w ramach zadłużenia. Pamiętajmy, że ostateczna decyzja o prowadzeniu egzekucji należy właśnie do wierzyciela.

Współwłasność mieszkania

Jeśli dłużnik posiada nieruchomość ze współmałżonkiem, przy czym małżonek nie jest dłużnikiem, to komornik nie ma prawa licytować nieruchomości. Do czasu. Będzie mógł to zrobić dopiero po wystąpieniu do sądu z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej - o ile rozdzielność zostanie ustanowiona.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Ostatecznym rozwiązaniem jest wejście na drogę sądową. Właścicielowi zajmowanych nieruchomości przysługują środki prawne, na mocy których może żądać zwolnienia z egzekucji. Wówczas należy w terminie miesięcznym złożyć tzw. powództwo przeciwegzekucyjne do sądu.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam