Nie bój się BIK-u! Może działać na Twoją korzyść

2015-01-05 08:48:45

Biuro Informacji Kredytowej powstało w 1997 roku w celu minimalizowania ryzyka kredytowego oraz zwiększenia bezpieczeństwa obrotu pieniężnego. Jest to instytucja, która gromadzi i przechowuje dane o historii kredytowej konsumentów i przedsiębiorców. Informacje na ten temat są przesyłane do BIK-u przez banki oraz SKOK-i. Nie warto jednak bać się BIK-u, bo może on działać na korzyść kredytobiorcy.

W Biurze Informacji Kredytowej przechowywane są dane dotyczące rachunków kredytowych (tych obsługiwanych i spłacanych zgodnie z umową, jak i tych regulowanych nieterminowo) konsumentów i przedsiębiorców. Instytucja ta przetwarza informacje o kredytach i kredytobiorcach, niezależnie od ich wypłacalności. W BIK-u znajdują się dane osobowe dłużnika oraz szczegóły posiadanych przez niego produktów kredytowych. Od momentu pożyczenia pieniędzy przez kredytobiorcę, do BIK-u regularnie przesyłane są informacje o tym, jak klient reguluje swoje miesięczne zobowiązania.

Sprawdź własną historię

Każdy kredytobiorca może sprawdzić swoją historię kredytową w BIK-u. Na stronie internetowej instytucji znajdziemy informacje o pakietach, które umożliwiają bieżące monitorowanie własnych i poręczonych kredytów oraz sprawdzenie oceny punktowej.

Sprawdź też: Chcesz poznać, co wiedzą o Tobie banki? Zajrzyj do BIK-u

Historia kredytowa to finansowy obraz regularności i solidności spłacania zaciągniętych zobowiązań. Składają się na niego informacje przekazywane do BIK-u przez różne instytucje finansowe, czyli dane na temat kredytów klienta, pożyczek, kart kredytowych oraz limitów debetowych w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych. Oceniając zdolność kredytową, bank zawsze sprawdza historię spłat wnioskodawcy. Posiadając w BIK-u pozytywne dane o dotychczasowych kredytach, mamy większe szansę uzyskania kolejnej pożyczki i to na lepszych warunkach.

Pozytywna a negatywna historia kredytowa

Informacja o tym, że klient nie spłaca swych zobowiązań w terminie, odbija się na jego wiarygodności. Spłacając na czas wszystkie zobowiązania, budujemy w BIK-u pozytywną historię kredytową, która jest bardzo przydatna nie tylko przy kredytach gotówkowych, ale przede wszystkim mieć także ogromne znaczenie przy negocjacjach, np. kredytu hipotecznego.

Ile czasu BIK przechowuje dane?

Wszystkie informacje na temat aktualnych kredytów są przetwarzane do chwili całkowitego spłacenia zobowiązania, a potem mogą być przechowywane i udostępniane podmiotom finansowym w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, czyli potwierdzenia rzetelności danego kredytobiorcy, o ile wyraził na to zgodę. Dane na temat nierzetelnych klientów są przechowywane w BIK-u przez okres 5 lat, nawet bez zgody klienta, w przypadku gdy nie regulowali zobowiązań lub dopuszczali się zwłok w płatnościach powyżej 60 dni. Dodatkowo informacje dotyczące zobowiązań wszystkich klientów mogą być przetwarzane przez BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania dla celów statystycznych.

Sprawdź też: Jak wyczyścić BIK?

BIK będzie zatem naszym sprzymierzeńcem w staraniach o korzystny kredyt, gdy dysponujemy pozytywną historią finansową na temat naszej osoby. Właśnie dlatego, warto o nią dbać.

Emilia Kasińska