MdM a zakup mieszkania z miejscem postojowym

2015-01-07 20:41:03

Mieszkanie dla Młodych to często jedyny sposób, by młodzi ludzie mogli zdobyć wkład własny na zakup nieruchomości z wykorzystaniem kredytu hipotecznego. W 2015 roku wysokość wkładu wzrosła do 10%. MdM wspiera zakup mieszkania, ale jak sprawa wygląda z miejscem postojowym? Większość z nas przecież posiada samochód.

Przepisy prawa obowiązujące od jesieni 2013 roku określają warunki nabycia mieszkania w programie MdM. Znajdziemy tam m.in. definicję lokalu mieszkaniowego, domu, a także powierzchni użytkowej mieszkania. Określenie lokal mieszkalny odwołuje się do samodzielnego lokalu mieszkalnego (ustawa o własności lokali z 1994 roku art. 2 ust. 2).

Zgodnie z definicją w ustawie z 1994 roku samodzielny lokal mieszkalny to izba lub zespół izb wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku i przeznaczone na stały pobyt lokatorów, które służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi.

W ust. 4 art. 2 tej samej ustawy czytamy, że lokal może posiadać pomieszczenie przynależne. Co prawo rozumie pod tym pojęciem? Chodzi o pomieszczenia, które mogą przynależeć do lokalu jako części składowe tego lokalu. Podkreślone jest tam również, że te części składowe nie muszą wcale bezpośrednio przylegać do lokalu, mogą znajdować się poza budynkiem z wyodrębnionym lokalem w granicach nieruchomości gruntowej. Pomieszczenia tego lokalu powinny być wydzielone trwałymi ścianami, by z danego pomieszczenia mógł korzystać tylko właściciel lokalu.

Program MdM odwołuje się do pojęcia samodzielny lokal mieszkalny z powyżej wspomnianej ustawy. Skoro taki lokal posiada pomieszczenia przynależne do tego lokalu, to stanowią one część składową mieszkania i podlegają tylko obrotowi z tym lokalem. W takim wypadku cena lokalu mieszkalnego uwzględnia także pomieszczenia przynależne i to właśnie ta cena jest weryfikowana w programie MdM.

Wracając do ustawy o własności lokali, trzeba zauważyć, że art. 3 ust. 1 stwierdza, że właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej, co jest związane z prawem własności lokalu. Miejsce postojowe, które jest sprzedawane razem z lokalem, może być pomieszczeniem przynależnym do lokalu, częścią odrębnej nieruchomości albo częścią wspólnej nieruchomości, która to została oddana do użytkowania tylko jednemu właścicielowi. W takim rozumieniu przepisów miejsce postojowe na parkingu wielostanowiskowym nie może, niestety, zostać sfinansowane ze środków z MdM-u. Nie jest to pomieszczenie przynależne do lokalu, zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego. Miejsce parkingowe nie jest także częścią nieruchomości wspólnej.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam