Kto może korygować błędne dane w BIK-u?

2015-01-27 09:34:34

W BIK-u znajdują się istotne dane na temat naszej historii kredytowej. W jaki sposób są one tam wprowadzane i kto może je korygować oraz usuwać z rejestru?

Biuro Informacji Kredytowej to rejestr, powstały po to, aby przetwarzać dane w związku z realizowaniem czynności bankowych. Mówiąc zaś szczegółowiej, jest to rejestr gromadzący informacje o tym, jakie kredyty i pożyczki zaciągaliśmy w bankach i SKOK-ach, a także jak przebiegała (lub przebiega nadal) spłata tych zobowiązań.

Kto wprowadza dane do BIK-u?

W BIK-u znajdziemy zarówno informacje negatywne, jak i (a raczej: przede wszystkim) informacje pozytywne o kredytobiorcach. Dane o posiadanych przez nich produktach kredytowych przechowywane są w trakcie trwania umów kredytowych, a także po spłacie zobowiązań kredytowych, u ile konsument wyraził na to zgodę (wyjątkiem poważne opóźnienia w spłatach, które nie wymagają zgody kredytobiorcy na przetwarzanie jego danych osobowych). Jeżeli konsument zaciągnął nowy kredyt, to informacja o zaciągnięciu go czy spłacaniu znajdzie się w BIK-u, a dane o tym będą pochodzić od samego banku.

Jako rejestr BIK różni się zatem od BIG-ów (Biur Informacji Gospodarczej) między innymi tym, że dane są podawane do wprowadzenia do bazy tylko przez banki i SKOK-i (spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe). Nie mogą tego robić klienci indywidualni, ani firmy prywatne.

Informacje zgromadzone w BIK-u służą łatwiejszemu podejmowaniu decyzji kredytowych przez banki i SKOK-i (a także korzystające z BIK-u pozabankowe firmy pożyczkowe). Dzięki nim wiedzą one, czy mają do czynienia z klientem solidnym, czy z kimś, kto miewał lub ma nadal poważne problemy ze spłatą zaciąganych zobowiązań. łatwiej też ustalić, ile obecnie i jakiej wysokości rat etc. spłaca wnioskodawca.

Kto koryguje błędne dane?

Jak wspomnieliśmy, banki wprowadzają informacje o kredytach zarówno tych problematycznych, jak i tych pozytywnych. Czasami jednak w naszym rejestrze pojawią się błędne wpisy, które mogą źle wpłynąć na naszą zdolność kredytową.

Jeśli np. figuruje w rejestrze, że posiadamy otwarte zadłużenie, które już dawno temu spłaciliśmy, ale bank nie przekazał tych danych do BIK-u, to może przełożyć się to na obniżenie naszej aktualnej zdolności kredytowej i obniży nasze szanse pozyskania nowego kredytu bankowego.

W sytuacji, gdy jesteśmy pewni, że doszło do pomyłki, jako konsument mamy prawo poprosić bank do skorygowania informacji, które przekazał do BIK-u. Aby tak się stało, należy złożyć wniosek na piśmie. Po przeanalizowaniu go i rozpatrzeniu bank lub SKOK podejmuje decyzję, czy jest on zasadny. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, kredytodawca przekazuje dyspozycję do Biura Informacji Kredytowej, aby wprowadzono konieczne poprawki.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam