Jak wyliczyć zysk z lokaty?

2014-12-17 08:15:19

Lokata to bezpieczny sposób oszczędzania. To bezpieczeństwo jest jednak okupione stosunkowo niską stopą zwrotu w porównaniu do możliwości zarobkowych w ramach instrumentów inwestycyjnych. Niestety czasami może okazać się nawet, że zamiast zarobić, w rzeczywistości straciliśmy. Dlatego dobrze wiedzieć, jak wyliczyć zysk z lokaty.

Na każdym kroku można spotkać reklamy zachęcające do skorzystania z lokat bankowych w specjalnych promocjach. Z drugiej strony, niskie stopy procentowe nie sprzyjają takiemu deponowaniu pieniędzy, ponieważ każda obniżka stóp NBP wpływa na obniżanie oprocentowania lokat. W rezultacie może okazać się, że zarobiliśmy niewiele albo nic. Do tego nie można jeszcze zapominać o podatku od zysków kapitałowych.

Jeżeli już zdecydujemy się na założenie lokaty, nie warto bazować tylko na danych otrzymanych z banku. Poniżej pokażemy, jak można samemu wyliczyć realny zysk. Dzięki temu będziemy mogli samodzielnie porównać różne oferty banków i wybrać tę, która naprawdę zadba o pomnożenie naszych pieniędzy.

Zanim rozpoczniemy liczenie, powinniśmy zgromadzić trochę danych, na których będziemy się opierali. Chodzi o parametry lokaty. Powinniśmy sprawdzić jej oprocentowanie w skali roku oraz jak często kapitalizowane są odsetki. Musimy znaleźć również dane na temat prognozowanej inflacji w danym roku.

Oczywiście lokaty są zróżnicowane i każdy z banków proponuje własną ofertę w tym zakresie, czasami nawet na warunkach promocyjnych. Warto przy tym podkreślić, że tylko w nielicznych ofertach deponent nie traci odsetek przy wypłacie środków przed terminem zapadalności umowy.

Żeby wyliczyć wartość lokaty, przyjmiemy pewne założenia:

  • kwota wpłacona na lokatę (A),
  • oprocentowanie roczne lokaty (B),
  • częstotliwość kapitalizacji odsetek (C),
  • podatek od zysków kapitałowych 19%,
  • ilość miesięcy, na jakie została założona lokata (D),
  • inflacja.

Kapitalizacja odsetek może następować z różną częstotliwością, choć w zdecydowanej większości przypadków odsetki dopisane zostaną do kapitału dopiero w terminie zapadalności (końca umowy). Dla każdej kapitalizacji należy policzyć odsetki według poniższego wzoru:

(A x B) / D x C = zarobione odsetki

Następnie wyliczone odsetki należy pomniejszyć o 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych. Kwotą, którą otrzymaliśmy po opodatkowaniu, powiększamy wartość A i w analogiczny sposób, jak wyżej, obliczamy kolejne odsetki następnej kapitalizacji i każdej następnej, aż do końca terminu lokaty.

Następnie należy do kwoty A dodać poszczególne wartości odsetek z każdej kapitalizacji. Musimy także obliczyć siłę nabywczą pieniądza, czyli o ile obniżyła się wartość pieniądza w wyniku inflacji. Początkową kwotę A wystarczy teraz pomnożyć przez wskaźnik prognozowanej inflacji, a otrzymamy wartość, o jaką realnie zmniejszyła się wpłacona na początku kwota. Może się wtedy okazać, że określone przez bank oprocentowanie lokaty realnie dało o wiele mniejszy zysk niż zakładaliśmy.

Marzena Kazbieruk