Kiedy komornik może wejść na konto?

2014-10-16 11:15:12

Dowiedz się, w jakich sytuacjach komornik, wyrokiem sądu, może zająć pensję na koncie bankowym dłużnika.

Polskie prawo przewiduje określone postępowanie związane z egzekucją sądową i administracyjną. Wedle jego przepisów zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dotyczy wszystkich rachunków, jakie posiada dłużnik w banku. Jeśli egzekucja wchodzi w życie, to oznacza automatycznie, że bank blokuje środki do wysokości egzekwowanej sumy pieniężnej – uwaga – na każdym z posiadanych przez dłużnika kont. Dzieje się tak wtedy, gdy nie zostanie zaznaczone przez komornika, które konto ma być obciążone blokadą.

Sprawdź też: Których świadczeń komornik nie może zająć?

W tym miejscu warto podkreślić, że egzekucja komornicza może przybrać formę ogólną lub szczegółową. Ta pierwsza ma miejsce wtedy, kiedy nie zostaje wskazany numer rachunku bankowego do obciążenia. W efekcie, zajęcie odnosi się do wszystkich kont dłużnika w danym banku, do którego komornik zwróci się o zastosowanie blokady środków. W ten sposób, jako osoba wobec której toczy się postępowanie, możemy nie mieć dostępu do wielokrotności kwoty, jaką jesteśmy winni wierzycielowi. W przypadku egzekucji szczegółowej blokowane są środki tylko na wskazanym koncie danej osoby. Niestety, organy egzekucyjne zdecydowanie rzadziej stosują się do tego drugiego podejścia do zajmowania majątków dłużników.

W kontekście egzekucji komorniczej problem stanowi także terminowość przekazywania informacji o uchyleniu zajęć egzekucyjnych. Osoby skarżące się na to podkreślają, że blokada na rachunku nie jest zwalniania automatycznie z chwilą umorzenia postępowania egzekucyjnego. Czasami trwa ona jeszcze przez okres miesiąca, co oczywiście stanowi problem dla konsumenta, który nie ma dostępu do własnych pieniędzy.

Sprawdź też: Średnie zarobki komorników 2015

Problem, który dość często się pojawia w takich sytuacjach, to również niedokładna weryfikacja danych dłużnika. Chodzi tu dokładnie o to, że czasami dochodzi do zajęcia rachunku osoby, która ma tylko identyczne dane osobowe jak dłużnik.

W związku z problemem zajmowania środków ponad miarę Krajowa Rada Komornicza proponuje wprowadzenie zmian w przepisach prawnych. Zbędne jest zajmowanie środków „ponad potrzebę” i dlatego też lepiej będzie doprecyzować przepisy tak, aby takie sytuacje się nie powtarzały. Co ciekawe, KRK wspomina, że bardzo często takie zajęcia ponad miarę są skutkiem niewiedzy wierzycieli, którzy nie precyzują, o jaki rachunek im dokładnie chodzi.  

Emilia Kasińska