Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o leasingu?

2014-09-29 08:39:13

Leasing dla firm to popularny sposób finansowania zakupów. Jakie są zasady udzielania tego produktu?

Leasing cieszy się zasłużoną popularnością wśród polskich przedsiębiorców. Jest to bez wątpienia najbardziej powszechna metoda sfinansowania floty samochodowej. Generalnie wyróżnia się cztery rodzaje leasingu dla firm. Wśród nich znajdziemy leasing:

  • bezpośredni,
  • kapitałowy,
  • operacyjny,
  • pośredni.

Każdy z tych typów cechuje się nieco innymi parametrami, co przekłada się na kwestie związane z formalnościami.

Nieważne, na jaki rodzaj leasingu zdecydujemy się jako przedsiębiorca, dwie podstawowe rzeczy, na które zawsze musimy zwracać uwagę, podpisując umowę, to wartość przedmiotu leasingu oraz wysokość pierwszej wpłaty. Przedsiębiorca, który chciałby z pomocą leasingu finansować zakup ruchomości, powinien dokładnie zapoznać się z ofertą firmy leasingowej. Bez takiego dokładnego rekonesansu nie uda nam się podpisać umowy leasingowej, która będzie w pełni spełniać nasze oczekiwania. Z perspektywy firmy najważniejsze są więc takie elementy umowy jak okres leasingowania, dane na temat ceny przedmiotu oraz daty jego wykupu, a także wcześniej wspomnienie informacje o wysokości wpłaty początkowej. Nie wolno oczywiście zapomnieć o tak istotnych komponentach leasingu jak wysokość poszczególnych rat oraz ewentualne ubezpieczenia w przypadku zaistnienia jakiejś szkody. Jeśli weźmiemy razem wszystkie wymienione wyżej parametry, to otrzymamy całą ofertę leasingową.

Co się tyczy samej procedury, to w jej pełnej wersji leasingobiorca jest zobowiązany do przedstawienia firmie leasingowej pełnej dokumentacji działalności swojej firmy. Wliczają się w nią takie dane jak opinia banku, w którym posiadamy rachunek firmowy, dowody nadania REGON i NIP, a także deklaracje podatkowe z ostatniego okresu. Nie obędzie się także bez pokazania zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami z urzędu skarbowego oraz ZUS-u. W pełnej procedurze wymagane jest również przedstawienie deklaracji rozliczeniowej za ubiegły rok, a także sprawozdań statystycznych firmy.

Dopiero przedstawienie wszystkich wymaganych przez firmę leasingową dokumentów oznacza rozpoczęcie procedury oceny zdolności kredytowej firmy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następnym naturalnym krokiem jest podpisanie umowy leasingowej.

Tomasz Słupczyński