Do czego zobowiązany jest leasingodawca?

2014-09-19 13:17:26

Umowa leasingowa nakłada na leasingodawców szereg wymogów i obowiązków, jakie muszą wypełnić względem leasingodawcy, gdy zaistnieje tego potrzeba. Czego więc klienci firm leasingowych mogą od nich oczekiwać?

Leasing jest umową cywilnoprawną zbliżoną do umowy najmu lub dzierżawy, na mocy której leasingodawca zobowiązany jest do wydania przedmiotu leasingowanego, natomiast leasingobiorca nabywa prawa do użytkowania tego przedmiotu na mocy tejże umowy, płacąc za to. Co powinien wiedzieć o leasingodawcy leasingobiorca? Lub inaczej: co korzystający z leasingu powinien wiedzieć o finansującym, czyli o firmie leasingowej?

Przede wszystkim decydujący się na leasing powinien dokładnie zbadać kondycję finansową firmy leasingowej. Najczęściej to leasingodawcy żądają zaświadczeń o dochodach, badając sytuację finansową ubiegających się o leasing, którym do głowy nawet nie przyjdzie, aby zażądać tego samego od firmy leasingowej. Klient także powinien zbadać kondycję finansową leasingodawcy – po to, aby potwierdzić jego wiarygodność. Mało tego, można zażądać od firmy leasingowej zaświadczenia o niezaleganiach podatkowych i terminach opłacania składek.

Leasingobiorcy nie zdają sobie sprawy z faktu, że na przedmiotach będących w leasingu najczęściej ciąży zastaw bankowy, ponieważ na ich zakup firmy leasingowe biorą kredyty, więc może po nie kiedyś zgłosić się komornik. Leasingodawca powinien informować o tym swoich klientów, a najczęściej tego nie robi.

Czego dotyczy ryzyko umowy leasingowej? Dotyczy ono banku, który sfinansował zakup przedmiotów pozostających w leasingu; firmy finansującej, która ryzykuje, ponieważ leasingobiorca może okazać się niewypłacalny; oraz leasingobiorcy, który może utracić przedmiot leasingowany nie ze swojej winy, lecz z winy leasingodawcy, który na przykład zbankrutuje. Bardzo ważne jest zatem dokładne sprawdzenie firmy leasingowej i przeanalizowanie jej oferty oraz sytuacji finansowej. Ryzyko leasingobiorcy zawsze jest większe i o tym warto pamiętać.

Leasingobiorcy powinni pamiętać o ogólnych warunkach umowy leasingu oraz o samej umowie, w których to dokumentach są dokładnie spisane obowiązki leasingodawcy wobec korzystającego z leasingu oraz obowiązki korzystającego wobec finansującego.

Tomasz Słupczyński