Z których zabezpieczeń bankowych kredytów korzystać może firma?

2014-10-06 14:39:56

Podczas zaciągania bankowych kredytów jednym z ważniejszych elementów jest ustanowienie odpowiednich zabezpieczeń. Jaką postać mogą one przyjąć w przypadku firm?

Nie każdy, a wręcz mało kto, zdaje sobie sprawę z tego, jak duże znaczenie dla warunków kredytu ma zastosowane zabezpieczenie. Najlepszym tego przykładem jest różnica w oprocentowaniu słabo zabezpieczonych pożyczek gotówkowych i solidnie zabezpieczonych kredytów hipotecznych, które gwarantują największą ochronę kredytodawcy. To właśnie zabezpieczenie sprawia, że oprocentowanie spada z kilkunastu do zaledwie kilku punktów procentowych.

Zabezpieczenie kredytów dotyczy zarówno produktów dla klientów indywidualnych, jak i firm starających się o wsparcie finansowe ze strony banku. Najczęściej spotykanym rodzajem zabezpieczeń są ubezpieczenia, jednak nie stanowią należytej ochrony kapitału pożyczanego. Z tego względu przy kredytach wysokokwotowych stosuje się również weksle i hipotekę. W pierwszym przypadku mówimy o pisemnym zobowiązaniu wystawcy do opłacenia w określonym terminie danej sumy pieniężnej. Weksle zabezpieczają przyszłą wierzytelność i pełnią rolę kaucji. Hipoteka z kolei stosowana jest głównie przy kredytach inwestycyjnych i hipotecznych, które opiewają na wysokie kwoty i wymagają solidnego zabezpieczenia, na wypadek problemów ze spłatą rat. Hipoteka obciąża nieruchomość znajdującą się w posiadaniu kredytobiorcy i stanowi pierwszy krok do odzyskania ewentualnego długu.

Niemal zawsze stosowane jest podpisywanie bankowego tytułu egzekucyjnego, czyli dokumentu określającego kroki, jakie zostaną wykonane przez bank, w celu wyegzekwowania należności. Mówimy tutaj zarówno o terminach podjęcia ewentualnych działań przez bank, jak i o kwotach, które mogą zostać zażądane w przypadku pojawienia się zaległości. Z punktu widzenia banku jest to najprostsza i najszybsza droga do przeprowadzenia postępowania sądowego i egzekucji komorniczej, a więc do odzyskania pieniędzy.

Wśród innych form zabezpieczeń spłaty kredytu wymienić można też: zastaw, poręczenie, gwarancję bankową, przewłaszczenie na zabezpieczenie i blokadę środków pieniężnych na rachunku bankowym. Na wybór odpowiedniego zabezpieczenia wpływ ma pożyczana kwota i czynniki takie jak okres kredytowania czy sytuacja majątkowa firmy. Pozostałe kwestie to status prawny kredytobiorcy i cechy zabezpieczenia, które wynikają z przepisów prawnych. Bank z pewnością weźmie też pod uwagę nakład pracy, jaki będzie się wiązał z samym ustanowieniem zabezpieczenia.

Marzena Kazbieruk