Wniosek o kredyt hipoteczny - poradnik dla niewtajemniczonych

2014-08-29 13:40:38

Kredyty hipoteczne oznaczają dość skomplikowane procedury, konieczność ustanowienia zabezpieczenia na nieruchomości oraz stratę cennego czasu na potrzeby dopełnienia formalności. By uświadomić niewtajemniczonych, jak przebiera proces wnioskowania o kredyt mieszkaniowy, opisujemy, jak powinien wyglądać wniosek kredytowy oraz jakie do wniosku należy dołączyć dokumenty.

Kredyty hipoteczne zawsze cieszyły się i nadal cieszą dużym zainteresowaniem konsumentów, ponieważ za kredyty hipoteczne można kupować mieszkania, działki, budować domy, rozbudowywać je i remontować. Aby w ogóle mieć możliwość wnioskowania o kredyt hipoteczny trzeba mieć określoną zdolność kredytową, pozytywną historię kredytową oraz posiadać lub mieć obraną nieruchomość, która stanie się zabezpieczeniem bankowym.

Kiedyś o kredyty hipoteczne było zdecydowanie łatwiej, teraz banki, starając się zmniejszyć ryzyko finansowe do niezbędnego minimum, zaostrzają warunki przyznawania tego typu kredytów. Zresztą nie należy zapominać o Komisji Nadzoru Finansowego, która, wprowadzając kolejne rekomendacje, stara się to ryzyko również ograniczyć, niekoniecznie z korzyścią dla wnioskodawców. Trzeba również podkreślić, że by obecnie mieć szansę na kredyt mieszkaniowy, należy posiadać 5-procentowy wkład własny. Na niekorzyść kredytobiorców zadziałał również skrócony okres spłaty zadłużenia – do maksymalnie 35 lat. Nie odstrasza to klientów, którzy nadal ustawiają się w kolejkach po kredyty hipoteczne z oczywistych zresztą względów.

Aby starać się o kredyt mieszkaniowy, należy nie tylko złożyć obszerny wniosek kredytowy, który zawiera szereg pozycji, jakie należy dokładnie wypełnić, ale przede wszystkim dołączyć masę innych dokumentów. Na początek trzeba pamiętać, że przy składaniu wniosku należy mieć dwa dowody potwierdzające własną tożsamość. Pierwszy, jak wiadomo, jest to dowód osobisty, drugim może być paszport czy też legitymacja ubezpieczeniowa. Poza tym z pewnością bank zażąda zaświadczenia o zatrudnieniu, uzyskiwanych dochodach, wyciągi z rachunków osobistych, dokumenty zastawianej nieruchomości, a więc wypis z księgi wieczystej, akt notarialny oraz szereg innych dokumentów. A przy staraniach o kredyt na budowę domu pozwolenie na budowę, a także projekt budowlany.

Ważna informacja dla starających się o kredyty hipoteczne i nie należy składać wniosku oraz dokumentów w wielu bankach, ponieważ obniża to wiarogodność starającego się o taki kredyt. Dlatego przed złożeniem wniosku kredytowego warto zasięgnąć opinii doradcy finansowego. Kredyt hipoteczny jest zbyt poważną sprawą, aby podejmować pochopne decyzje.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam