Tajniki ochrony kapitału w funduszach inwestycyjnych

2014-08-21 18:45:18

Osoby poruszające się po rynku funduszy inwestycyjnych chciałyby zarabiać jak najwięcej, najlepiej bez ryzyka utraty zdeponowanych pieniędzy. Poznajmy tajniki ochrony kapitału lokowanego w funduszach inwestycyjnych.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje stuprocentowej ochrony wpłaconego kapitału. Są jednak sposoby na zmniejszenie ryzyka utraty środków. Na rynku inwestycyjnym można znaleźć metody bardziej i mniej ryzykowne, przynoszące duże zyski przy dużym ryzyku i fundusze bezpieczniejsze, wiążące się z mniejszymi dochodami, na które trzeba nieco poczekać. W pierwszym przypadku mowa o funduszach akcyjnych, które są bardzo opłacalne, ale przy nietrafionych inwestycjach można wszystko stracić. Pełną ochronę kapitału zapewniają inwestycje w papiery dłużne, takie jak bony skarbowe czy też obligacje skarbu państwa.

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzające funduszami z pełną ochroną kapitału zapewniają, że zrobią wszystko, aby przy niesprzyjających okolicznościach wartość początkową kapitału utrzymać na stałym poziomie, a nawet zapewnić zyski. Niestety z doświadczenia wiadomo, że jeśli na rynku inwestycyjnym pojawia się bessa, to nic nie uchroni ulokowanych w fundusze inwestycyjne środków, chyba że pieniądze złożone są na lokatach bankowych lub obligacjach skarbowych. Bezpieczeństwa kapitału zdeponowanego na lokatach bankowych, jak wiadomo, chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a obligacji skarbowych Skarb Państwa. Można też powiedzieć, że fundusze z ochroną kapitału to taka odmiana funduszy mieszanych, które inwestują zarówno w agresywne akcje, jak i bezpiecznie obligacje. Takimi produktami są na przykład fundusze zrównoważone, które w zależności od sytuacji na rynku stawiają na akcje i obligacje w różnym stopniu.

Pamiętajmy, że dla bezpieczeństwa lokowanych środków najlepiej nie wpłacać wszystkich pieniędzy na jeden fundusz, bo można stracić wszystko. Gdy zdecydujemy się na kilka funduszy, to nawet jeżeli na jednych stracimy, na innych możemy zyskać. Wszystko zależy od tego, czy inwestorzy potrafią się poruszać po niestabilnym gruncie inwestycyjnym. Nie można zdać się jedynie na wiedzę TFI, czyli Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, które wielokrotnie straciły pieniądze swoich klientów.

Kryzys odbił się spadkiem koniunktury na rynkach inwestycyjnych, ale myliłby się ten, kto pomyślałby, że przestano inwestować w agresywne fundusze akcji, a tylko w bezpieczne produkty typu fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu czy hybrydowe. Nic z tych rzeczy, wielu inwestorów stawiało na fundusze akcji i dobrze na tym wyszło, szczególnie w przypadku inwestycji w fundusze akcji polskich spółek. 

Ilona Maciejuk