Czy kredyt hipoteczny z planem systematycznego oszczędzania opłaca się?

2014-06-23 15:05:00

W przypadku kredytów hipotecznych popularną praktyką banków jest oferowanie dodatkowych produktów, które mają zmniejszyć koszt samego kredytu. Jednym z takich produktów jest plan systematycznego oszczędzania.

Przez plan systematycznego oszczędzania należy rozumieć programy inwestycyjne oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe jako ubezpieczenia na życie i dożycie. Skorzystanie z takiego planu polega na zadeklarowaniu kwoty, jaką będziemy comiesięcznie odkładali na konto danego funduszu inwestycyjnego, a także zarządzaniu tymi środkami, czyli inwestowaniu. Tego typu ubezpieczenia związują nas z ubezpieczycielem na długi okres, od kilku do nawet kilkudziesięciu lat. W przypadku zaciągnięcia kredytu hipotecznego może to być bardzo korzystne rozwiązanie, ale też niezwykle kosztowne.

Banki chętnie oferują dodatkowe produkty, nawet mimo tego że potencjalny zysk z zakupy planu systematycznego oszczędzania nie trafia na konto bankowe, a w ręce towarzystwa ubezpieczeniowego. Bank otrzymuje jednak w zamian prowizję od sprzedaży takiej polisy, a ta stanowi zysk i pozwala obniżyć wymagania względem klienta, np. przez obniżenie oprocentowania, prowizji lub marży. Ponadto zabezpieczenie w postaci funduszu inwestycyjnego jest dla banku oznaką, że zależy nam na posiadaniu oszczędności i regularnym odkładaniu pieniędzy, a to zmniejsza też ryzyko ewentualnej niewypłacalności w przyszłości. Może się też zdarzyć, że dobrze zarządzanie funduszem inwestycyjnym pozwoli na odłożenie już po kilkunastu latach większej sumy pieniędzy, które z kolei pozwolą na uregulowanie pozostałej części kredytu hipotecznego, czyli tzw. wcześniejszą spłatę. Jeśli bank otrzyma już sumę kosztów odsetkowych i do spłaty pozostanie wyłącznie kapitał, bank chętnie weźmie od nas te pieniądze i zainwestuje je ponownie, np. w kolejnego klienta, bez oczekiwania dodatkowych 10 lat na systematyczną spłatę.

Plan systematycznego oszczędzania może być pomocny w spłacie kredytu, a także w zabezpieczeniu swojej przyszłości. Niestety wiąże się on z koniecznością regularnego odkładania dodatkowych środków, co przy wysokiej racie kredytu może być dużym utrudnieniem. Dodatkowo taki plan jest produktem inwestycyjnym, który nie gwarantuje zysku, a jednocześnie blokuje środki na kontach funduszu. Może się więc zdarzyć, że nasze oszczędności zamiast się pomnożyć, zaczną regularnie topnieć. Każdy powinien sam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy może pozwolić sobie na takie koszty i dodatkowe ryzyko.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam