Jak prawidłowo rozliczyć kredyt podatkowy?

2014-06-04 11:00:00

Kredyt podatkowy to szansa na zwolnienie przedsiębiorcy z konieczności wpłacania podatku dochodowego przez rok. Jak prawidłowo powinno się rozliczyć kredyt podatkowy?

Kredyt podatkowy to rozwiązanie, które umożliwia niepłacenie podatku dochodowego przez podatników, którzy dopiero co rozpoczęli działalność gospodarczą i są zaliczani do grona małych przedsiębiorców. Z omawianego produktu finansowego można skorzystać bezpośrednio po roku od rozpoczęcia prowadzenia pierwszej działalności gospodarczej, gdy była ona aktywna przez co najmniej 10 pełnych miesięcy. Jeśli takie warunki nie są spełnione, podatnik może skorzystać z kredytu podatkowego w kolejnym roku. Jeżeli w drugim roku okres prowadzenia działalności gospodarczej nie przekroczył 10 pełnych miesięcy, wówczas podatnik może zainteresować się kredytem podatkowym w kolejnym, czyli trzecim roku prowadzenia działalności.

Na określonych warunkach z kredytu podatkowego mogą również skorzystać płatnicy CIT oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Kredyt podatkowy jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla tych osób, które spodziewają się osiągnięcia w danym roku podatkowym znacznych przychodów przy jednoczesnym braku wzrostu kosztów. Dotyczy to firm, które stosują kasową metodę rozliczania się. Umożliwia ona w jednym roku zbyć w całości lub części towary lub środki trwałe, które wcześniej były akumulowane.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacania podatku dochodowego w ciągu jednego roku. Właśnie to zwolnienie jest nazywane kredytem podatkowym. Przedsiębiorca w roku, w którym skorzystał z kredytu podatkowego, mimo braku opłacania zaliczek na taki podatek, ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego. W formularzu PIT 36 podatnik wykazuje uzyskany w danym roku dochód, który ma być objęty zwolnieniem z opłat. Wpływy podlegają rozliczeniu w ciągu kolejnych pięciu lat, które następują po roku wykorzystania kredytu podatkowego. Rozliczenia powinny być realizowane w kolejnych zeznaniach podatkowych poprzez doliczanie do dochodu z danego roku podatkowego kwoty stanowiącej 20 proc. dochodu z roku, w którym wykorzystany został kredyt podatkowy. Dodawany dochód wykazany winien być w zeznaniu PIT 36 lub PIT 36 L, a na samym początku w formularzu PIT/Z.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam