Opisujemy przebieg procedury windykacyjnej

2014-04-04 18:40:00

Windykacja nie sprawia radości, ale czasem staje się faktem. Jak wygląda przebieg procedury windykacyjnej?

Windykacja nie jest przyjemną czynnością ani dla firmy windykacyjnej, ani tym bardziej dla osoby, która zostaje jej poddana. Sam proces zaczyna się od rozpoznania sytuacji, czyli stwierdzenia, czy uda się go w ogóle przeprowadzić. Czy firma lub osoba poddana windykacji ma środki na ten cel. Jeśli tylko proces przebiegnie prawidłowo, klient windykatora odzyska pieniądze, natomiast osoba zadłużona pokryje również koszty związane z wynajęciem windykatora.

Rozpoczęcie windykacji

Przebieg procedury windykacyjnej winien przebiegać według przyjętych odgórnie norm. Powinien zacząć się od rozmów polubownych. Firma windykacyjna zwraca się do dłużnika z propozycją dobrowolnej spłaty zadłużenia. Jeśli tylko wierzyciel się zgodzi, spłata długu może zostać rozłożona na raty.

Sprawdź też: Poradnik dla zadłużonych

Jeśli dłużnik wyrazi chęć współpracy, procedura windykacyjna zostanie zamknięta. Jeśli jednak nie dojdzie do ugody, następuje kolejny etap. Zostaje wówczas zebrany materiał w sprawie. Głównie są to dane i dokumenty dostarczone przez wierzyciela. Materiał ten jest potrzebny do uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego, który stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Postępowanie egzekucyjne

Przebieg procedury windykacyjnej jest dość dynamiczny. Kiedy firma windykacyjna zdobędzie prawomocny tytuł wykonawczy, po raz kolejny próbuje podjąć rozmowę z dłużnikiem. Jeśli odpowiedź nadal jest negatywna, na wniosek wierzyciela zostaje przygotowany wniosek o wszczęcie egzekucji, który następnie trafia do komornika. Ten etap nazywany jest postępowaniem przedegzekucyjnym.

Kolejny etap to już typowe postępowanie egzekucyjne. Zadaniem firmy windykacyjnej jest nadzorowanie pracy komornika. Czy wszystkie czynności przeprowadzane są prawidłowo i o czasie. Skutecznie przeprowadzona egzekucja doprowadzi do odzyskania pieniędzy przez wierzyciela, wraz z odsetkami oraz innymi opłatami, w tym również sądowymi.

Opłaty i procedura

Firma windykacyjna pobiera różne opłaty. Jest to najczęściej procent od kwoty, która zostanie odzyskana od dłużnika. Sądowa procedura windykacyjna trwa około dwóch lat. Najważniejsze jednak, aby dług był ściągalny. W przeciwnym wypadku sprawa jest bardzo trudna do przeprowadzenia z pozytywnym efektem.

Sprawdź też: Czy po przedawnieniu długów można spać spokojnie?

Przebieg procedury windykacyjnej może przebiegać mniej lub bardziej dynamicznie. Wiele zależy od zachowania dłużnika. Czy zgodzi się na ugodę i spłatę należności, czy też zostanie wszyta procedura egzekucyjna.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam