Będzie można zrezygnować z kredytu hipotecznego

2014-03-05 15:00:00

Wycofanie się z kredytu hipotecznego było do tej pory prawie niemożliwe. Czy nowe przepisy unijne to zmienią?

Odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego było dotychczas praktycznie niemożliwe, pomimo tego że do banków zgłaszali się klienci, których sytuacja życiowa zmieniła się w wyniku zdarzeń losowych, i pragnęli zrezygnować z porozumienia. O ile w przypadku kredytów konsumenckich nie ma większego problemu z zerwaniem umowy, z kredytami hipotecznymi sprawa nie jest już tak prosta.

Jak działało to do tej pory?

Obowiązujące dotychczas przepisy nie umożliwiały odstąpienia od umowy kredytu hipotecznego. Klient mógł to zrobić, jedynie gdy w umowie z bankiem zapisano, że pożyczka była zawierana poza siedzibą instytucji. Nowe przepisy unijne mają silniej chronić konsumentów decydujących się na skorzystanie z ofert kredytów hipotecznych. Nowa dyrektywa wskazuje przede wszystkim na konieczność udzielania odpowiednich informacji przed zawarciem porozumienia, co było już wskazywane w poprzedniej dyrektywie, która stała się kanwą polskiej ustawy o kredycie konsumenckim.

7 dni na rozmyślenie się

Dodatkowo, europejskie rozwiązania przewidują stworzenie specjalnego formularza z informacjami o zobowiązaniu, co ma rozszerzać dotychczasowe wytyczne dotyczące informowania o warunkach kredytów hipotecznych. Ważną inicjatywą jest planowane wprowadzenie możliwości wycofania się ze zobowiązania w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

Sprawdź też: Szukasz taniego kredytu na mieszkanie? Oto 5 podstawowych zasad

Poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej będą miały do wyboru wprowadzenie do przepisów prawnych możliwości odstąpienia od umowy w określonym czasie albo stworzenie formuły „czasu do namysłu”. W drugim z przypadków klient będzie miał czas na zastanowienie się nad warunkami pożyczki przed podpisaniem umowy.

Co wprowadza nowa dyrektywa?

Formularz dotyczący kredytu hipotecznego ma na celu klarowne przedstawienie podstawowych warunków zobowiązania, do których zaliczają się: oprocentowanie, dodatkowe koszty, informacje dotyczące wcześniejszej spłaty oraz pozostałe okoliczności mogące wpłynąć na umowę kredytową.

Dzięki nowej dyrektywie łatwiejsza będzie również wcześniejsza spłata wierzytelności. Banki nie będą miały prawa do nakładania kar na spłacających pragnących uregulować pożyczkę przed czasem. Do w większości przypadków wcześniejsza spłata zobowiązania hipotecznego była obciążona dodatkowymi opłatami. Ponadto klienci banków nadal będą mogli korzystać z kompensacji kosztów związanych ze spłatą długu przed czasem. W niektórych sytuacjach ułatwione ma być również skorzystanie z opcji przewalutowania kredytów.

Nowe przepisy unijne mają być wprowadzone do prawa krajowego każdego z państw członkowskich UE w przeciągu dwóch lat od wejścia w życie dyrektywy.  

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam