Odwrócony kredyt hipoteczny szansą dla emerytów

2014-04-22 15:34:00

Odwrócony kredyt hipoteczny to prawdziwa szansa dla emerytów na poprawę ich sytuacji materialnej.

Wszyscy wiemy, jak działa kredyt hipoteczny. Jest to bardzo popularny instrument finansowy wykorzystywany w szczególności po to, aby nabywać nieruchomości takie jak mieszkania czy domy. Jego działanie jest proste i sprowadza się do tego, że kredytobiorca podpisuje umowę kredytową na zakup nieruchomości. Zabezpieczeniem spłaty zobowiązania zazwyczaj jest wówczas hipoteka, czyli mieszkanie lub dom.

Najnowsze przepisy wprowadzają również specyficzną formę kredytu, jaką jest tzw. odwrócony kredyt hipoteczny, czyli innowacyjne rozwiązanie, które w szczególności może przypaść do gustu emerytom. Pod nazwą odwróconego kredytu hipotecznego kryje się dość specyficzny instrument finansowy, choć zasady jego funkcjonowania stosunkowo łatwo zrozumieć. Odwrócony kredyt hipoteczny polega na tym, że bank zobowiązuje się do wypłacania kredytobiorcy określonej kwoty przez ustalony w umowie czas. Suma umowy może być wypłacona jednorazowo lub w ustalonych odstępach czasu (np. co miesiąc, raz w roku). Kwota takiego kredytu obliczana jest na podstawie wartości rynkowej nieruchomości (jest ona ustalana przez specjalnie do tego celu wyznaczonego rzeczoznawcę). Nieruchomość jest jego zabezpieczeniem i może być użytkowana aż do śmierci kredytobiorcy. Jak widać, konstrukcja tego instrumentu nie jest wcale tak trudna do zrozumienia.

Odwrócone kredyty hipoteczne można zaciągać w instytucjach do tego uprawnionych. Są to zwłaszcza banki, oddziały banków zagranicznych, ale także pozostałe instytucje kredytowe.

Oferta odwróconych kredytów hipotecznych jest skierowana do osób fizycznych, które dysponują prawem własności do nieruchomości lub prawem użytkowania wieczystego gruntu. Ta opcja wydaje się być szczególnie atrakcyjna dla osób w podeszłym wieku, które chcą poprawić swój standard życia. Zaciągnięcie takiego kredytu może oznaczać dla nich dość pokaźny zastrzyk finansowy na emeryturze. Co istotne, kredytobiorca może wziąć wciąż użytkować nieruchomość (aż do śmierci). Dla wielu starszych osób może to być sposób na poprawienie jakości egzystencji. Jest to opcja zwłaszcza atrakcyjna w przypadku ludzi, którzy nie mają spadkobierców.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam