Jak nie paść ofiarą parabanku?

2014-03-14 06:00:00

17 stycznia 2014 r. roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące kredytów konsumenckich, dzięki czemu trudniej będzie paść ofiarą parabanku.

Prywatne firmy, które zajmują się udzielaniem pożyczek, jeszcze do niedawna opierały swoje działania na mocno niedopracowanych przepisach prawa. 17 stycznia 2014 r. weszły w życie nowe przepisy, które mocno utrudnią życie parabankom. Ponadto łatwiej będzie dotrzeć do informacji o nierzetelnych pożyczkodawcach.

Podejrzenie o oszustwo

Jedną z najbardziej istotnych zmian, które wprowadza ustawa, jest zobowiązanie Komisji Nadzoru Finansowego do natychmiastowego podania do wiadomości publicznej danej firmy w razie podejrzenia złamania prawa. Do tej pory taka rola KNF-u nie była uregulowana jasnymi przepisami i narażała instytucję na konsekwencje prawne. W jakich wypadkach KNF może poinformować o firmie, wobec której ma podejrzenie, że dopuściła się czynów niezgodnych z prawem? Na przykład, jeśli bez obowiązkowych pozwoleń firma będzie posługiwać się hasłami takimi jak: bank, usługi płatnicze, instytucja płatnicza, kasa, TFI, fundusz inwestycyjny czy biuro usług płatniczych. Inną sytuacją może być gromadzenie środków finansowych w celu udzielania kredytów lub pożyczek, świadczenie usług płatniczych (takich jak prowadzenie rachunku osobistego) czy inwestowanie środków finansowych klientów w papiery wartościowe oraz inne instrumenty inwestycyjne.

Skąd wiedza o nieuczciwych firmach?

Głównym źródłem, w którym można uzyskać informacje o firmach działających niezgodnie z prawem lub podejrzanych o takie działanie, jest oficjalna strona Komisji Nadzoru Finansowego. W zakładce „O nas” należy wejść w „Ostrzeżenia publiczne”.

Lista ostrzeżeń KNF

W danej chwili na liście ostrzeżeń KNF-u znajduje się 88 firm, wobec których toczy się postępowanie w prokuraturze. Najwięcej z nich, bo 52, jest podejrzanych o popełnienie przestępstwa z artykułu 171, ust. 1-3 ustawy Prawo bankowe. Wobec 18 firm toczy się postępowanie z artykułu 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a wobec 12 kolejnych z artykułu 99 i 99a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Artykułów, w oparciu o które KNF może wysunąć oskarżenie, jest o wiele więcej, jednak w ich przypadkach podejrzenia pojawiają się sporadycznie.

Po wielu latach dość bezkarnej działalności parabanków w końcu będzie można łatwiej dowiedzieć się o tych najbardziej niebezpiecznych. Oby dzięki temu coraz mniej osób padało ich ofiarą.

Ilona Maciejuk