Kiedy zastaw ustanowiony do kredytu przepada?

2014-02-20 11:17:00

Decydując się na pożyczenie pieniędzy, trzeba pamiętać, że w przypadku ustanowienia zastawu, gdy klient nie ureguluje zobowiązania, zastaw może przepaść.

Pożyczenie większych sum pieniędzy bez zabezpieczenia często nie jest możliwe. Do najczęściej stosowanych zastawów można zaliczyć ruchomości oraz mienie nieruchome. Nierzadko wartość zastawu decyduje o kwocie zobowiązania. Pod zastaw ruchomości, takiej jak biżuteria, sprzęt RTV i AGD, można otrzymać pożyczkę głównie w lombardach, w pozostałych prywatnych firmach pożyczkowych zastawem zwykle bywają samochody i nieruchomości. Czas trwania umowy jest ustalany indywidualnie. Najczęstsza forma zastawu - zastaw zwykły - opiera się na przepisach zawartych w kodeksie cywilnym. Na czas pożyczki przedmiot zastawu jest przejmowany przez podmiot udzielający finansowania. Gdy zastawnik nie zwróci otrzymanych pieniędzy, zastaw może przepaść, gdy pożyczkodawca dokona sprzedaży przedmiotu.

Zastaw samochodu

Do powszechnie stosowanych zastawów można zaliczyć samochód. Wysoka wartość pojazdu pozwala na uzyskanie wysokich sum pożyczek. Auto jest zastawiane najczęściej z wykorzystaniem zastawu rejestrowego. Taka forma umożliwia zastawnikowi użytkowanie pojazdu. Zastaw rejestrowy jest wykorzystywany jedynie do zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych. Samochód, który podlega zastawowi, na czas pożyczki trafia do rejestru. Zastaw wygasa po spłaceniu całej kwoty zobowiązania. W przypadku zastawu rejestrowego wierzyciel jest silnie zabezpieczony. Przy tego typu pożyczce często wymagane jest również dokonanie cesji z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdu, ze względu na możliwość doprowadzenia do wypadku z winy zastawnika korzystającego z przedmiotu zastawu rejestrowego.

Przewłaszczenie zastawu

Gdy pożyczkobiorca nie spłaca zobowiązania, zastaw może zostać wykreślony z rejestru. W takim przypadku wierzyciel jest uprawniony do uruchomienia procedur sądowych w celu rozpoczęcia procedury egzekucyjnej, którą po ogłoszeniu wyroku negatywnego dla zastawnika, przeprowadza komornik. Przy zastawie rejestrowym jest możliwe ustalenie zastawu przewłaszczenia. Taki zapis sprawia, że w sytuacji nieuregulowania długu w terminie, prawo własności przedmiotu przechodzi na pożyczkodawcę. By przejąć przedmiot zastawu, wierzyciel jest zobowiązany do pisemnego wezwania klienta do zapłaty. Niespłacenie długu może prowadzić do utraty przedmiotu.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam