Czym różni się kredyt gotówkowy od hipotecznego?

2014-04-22 09:13:00

Kredyt gotówkowy i hipoteczny to dwie popularne formy pożyczek. Jakie są główne różnice między nimi?

Zarówno kredyt gotówkowy, jak i kredyt hipoteczny cieszą się dużą popularnością wśród Polaków. Niemniej jednak różnice między tymi dwoma instrumentami finansowymi są diametralne.

Zacznijmy od kredytu gotówkowego, który jest rozwiązaniem skierowanym przede wszystkim do osób fizycznych. Jest to swego rodzaju pożyczka dla konsumentów, którzy pragną nabyć przy pomocy pieniędzy z kredytu jakieś dobra konsumpcyjne. Kredyt gotówkowy jest zaliczany do grupy kredytów konsumpcyjnych. W przypadku tego instrumentu klient składa wniosek o pieniądze i określa w nim cel pożyczki. Jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie (na podstawie zdolności kredytowej klienta), to wtedy klient otrzymuje od banku określoną we wniosku kwotę (bądź to gotówkę do ręki, bądź przelewem na konto). Nazwa „kredyt gotówkowy” odnosi się w tej chwili najczęściej do pożyczek sięgających kilkudziesięciu tysięcy złotych, które są wykorzystywane po to, aby kupić takie przedmioty jak komputery, sprzęt RTV i AGD czy też samochód używany.

Kredyt hipoteczny to z kolei kredyt bankowy udzielany na zakup lub budowę nieruchomości (dom, fabryka, hala produkcyjna etc.). Taki kredyt może być zaciągnięty zarówno przez przedsiębiorstwo, jak również przez osobę fizyczną.

Rozumiejąc już definicje obu produktów kredytowych, możemy przejść do przedstawienia różnić między nimi. Po pierwsze, kredyt hipoteczny to produkt długoterminowy, zaś kredyt gotówkowy jest zobowiązaniem krótkoterminowym. Choć na tym polu występują pewne różnice, to średnio kredyty hipoteczne są zaciągane na znacznie dłuższy okres czasu (nawet 35 lat). Kredyty gotówkowe bierze się zaś zazwyczaj na 2-5 lat. Po drugie, oba instrumenty różnią się sposobem zabezpieczenia. W kredycie hipotecznym zabezpieczeniem jest budowana lub kupowana nieruchomość, co zmniejsza ryzyko kredytowe finansowania danego kredytobiorcy w oczach banku. W przypadku kredytu gotówkowego nie ustanawia się zewnętrznego zabezpieczenia. Jest nim tylko pensja kredytobiorcy, ewentualnie poręczenie. Czasami można jednak spotkać się z kredytem gotówkowym, którego zabezpieczeniem jest obowiązkowe ubezpieczenie spłaty pożyczki. Po trzecie, wymienione rodzaje kredytów różnią się celami zakupu: z jednej strony nieruchomość, z drugiej ruchome dobra konsumpcyjne.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam