Na czym polegają ubezpieczenia grupowe?

2014-02-10 23:52:00

Ubezpieczenia grupowe kierowane są do zespołu osób, najczęściej współpracowników oraz ich najbliższej rodziny. Taka grupa może skupiać nawet trzech członków.

Polacy najczęściej wybierają ubezpieczenia grupowe. Ich dużym atutem jest niewysoka cena. Przeważnie koszt miesięczny składki ubezpieczeniowej w „grupówce” oscyluje w przedziale 40-60 zł. Drugi powód popularności ubezpieczeń grupowych to ich wszechstronność. Polisa przewiduje następujące okoliczności: zgon, śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, uszczerbek na zdrowiu, śmierć teściów lub rodziców, urodzenie dziecka.

Czy warto kupować ubezpieczenia grupowe?

Ubezpieczenie życia lub zdrowia jest jak najbardziej potrzebne. Jednak samo ubezpieczenie grupowe stanowi tylko częściową, często niewystarczającą ochronę. Z reguły w podstawowym pakiecie suma ubezpieczenia w przypadku śmierci posiadacza polisy plasuje się w zakresie 20-30 tys. zł. Są to pieniądze, które pozwolą na pokrycie kosztów pogrzebu, ale tylko w niewielkim stopniu zapewnią najbliższym czas na przystosowanie się do nowej sytuacji życiowej, w której brakuje jednego członka rodziny, często odpowiedzialnego za jej utrzymanie. Jeśli więc żywiciel rodziny zarabia 3 tys. zł i ubezpieczy się na 20 tys. zł, to faktycznie zapewni rodzinie utrzymanie na niewiele ponad pół roku. Ubezpieczenie grupowe powinno być podstawowym rodzajem zabezpieczenia rodziny, ale nie jedynym.

Świadczenia z grupowego ubezpieczenia na życie

Poza ochroną życia świadczenia dotyczą także innych zdarzeń ubezpieczeniowych. Do najczęstszych zaliczają się: uszczerbki na zdrowiu, pobyt w szpitalu oraz związane z bliskimi: śmierć teściów, rodziców, współmałżonków czy urodzenie dziecka, także urodzenie martwego dziecka. Zwyczajowo nie są to kwoty wysokie, sięgające od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Wszystkie te zdarzenia mogą wystąpić i dlatego warto posiadać ubezpieczenie. Tym bardziej, że ubezpieczenie indywidualne nie przewiduje wypłat pieniędzy za zdarzenia związane z członkami rodziny.

Ubezpieczenie grupowe jest dobrym rozwiązaniem. Wysokość składki wylicza się dla średniej wieku kilku osób, dzięki czemu osoby nieco starsze mogą ubezpieczyć się taniej. Należy jednak pamiętać o tym, że ubezpieczenie indywidualne z pewnością znacznie lepiej chronić będzie przyszłość rodziny w razie nieszczęścia lub zagwarantuje koszty leczenia czy pozwoli przetrwać ciężkie chwile po chorobie.

Ilona Maciejuk