Na czym polegają lokaty dewizowe?

2013-12-31 18:00:00

Lokaty walutowe, powszechnie określane mianem lokat dewizowych, są ciągle popularną, choć raczej mało opłacalną, formą inwestowania pieniędzy. Na czym one polegają i dlaczego nie przynoszą oczekiwanych korzyści?

Przez wiele lat najkorzystniejszą formą zaciągania kredytów, szczególnie hipotecznych, było decydowanie się na pożyczkę we frankach szwajcarskich. Z tego też powodu wiele osób pozostaje w przekonaniu, że inwestycje (zarówno zaciąganie kredytów, jak i oszczędzanie) zawierane w obcej walucie pozostają korzystne, a drastyczne wahania kursowe pozwalają wręcz na walutach zarabiać. Gromadzenie kapitału w euro, dolarach, funtach czy frankach sprawiło, że dość popularne stały się w Polsce dewizy, czyli dokumenty będące środkami płatniczymi w walutach obcych, a także lokaty walutowe, popularnie nazywane dewizowymi.

Lokaty walutowe, jak sama nazwa wskazuje, są lokatami terminowymi zawieranymi w obcej walucie. Oprocentowanie tego typu depozytów wynika w głównej mierze z rynkowych wysokości stóp procentowych obowiązujących w danym kraju. Z tego typu transakcjami związane jest też oczywiście ryzyko walutowe, którego nie da się wyeliminować. Dodatkowo należy liczyć się z tym, że transakcje tego typu są przeliczane z korzyścią dla banków (ze względu na mechanizm działania spreadu walutowego), co w wielu przypadkach może powodować straty dla klientów.

Obecnie dewizy dostępne są w Polsce przeważnie tylko w najpopularniejszych i teoretycznie najbezpieczniejszych walutach, takich jak dolar czy euro, rzadziej także frank szwajcarski czy funt brytyjski. Decydując się na lokaty walutowe musimy jednak mieć świadomość, że będą one oprocentowane znacznie niżej niż lokaty w złotówkach. Obecnie ciężko liczyć na więcej niż 1,5 procent w skali roku, co sprawia, że jeśli odnotujemy pewne zyski z tego typu produktów finansowych, to będą one znikome.

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę konieczność odliczenia podatku, a następnie koszt wymiany obcej waluty na złotówki. Spread walutowy może wynieść nawet kilkanaście groszy na każdą jednostkę obcej waluty, przez co teoretyczny zysk, wynikający z odsetek zarobionych na depozycie, zostanie zniwelowany przez koszt wymiany waluty. Co więcej, jeśli posiadamy tylko polską walutę i decydujemy się na założenie lokaty dewizowej, musimy liczyć się z tym, że bank sprzeda nam obcą walutę po własnym kursie sprzedaży, aby po zakończeniu trwania okresu lokaty, odkupić ją od nas również po własnym kursie kupna. W takim przypadku nawet najlepsze dostępne obecnie na rynku finansowym lokaty będą nieopłacalne.

Jeśli już posiadamy obcą walutę, lepszym rozwiązaniem będzie jej sprzedaż i ulokowanie uzyskanych w ten sposób pieniędzy na lokacie w złotówkach. Najkorzystniejsze warunki wymiany walut oferują kantory internetowe, gdzie w przypadku wyższych kwot zysk może być zauważalny, a ewentualne straty – zminimalizowane.

Emilia Kasińska