Dlaczego lokaty złotowe są tak nisko oprocentowane?

2014-01-23 10:00:00

Choć wiele osób nie wyobraża sobie innej formy oszczędzania pieniędzy, jak tylko założenie lokaty bankowej, to coraz częściej zaczynamy się też zastanawiać nad sensem takich inwestycji, zadając sobie pytanie, dlaczego lokaty złotowe są tak nisko oprocentowane.

Przy oprocentowaniu lokaty złotowej wahającym się na poziomie 5 proc. sens przeprowadzania tego typu inwestycji wydaje się widoczny gołym okiem - na pewno na tym zarobimy. Jeśli jednak oprocentowanie spada do poziomi około 3 procent, to ewentualne zyski są znikome i zaczynamy rozglądać się za innymi rozwiązaniami, które przyniosą nam więcej korzyści finansowych. Warto przy tym zastanowić się, z czego wynika obecne oprocentowanie lokat i dlaczego jest ono obecnie tak niskie.

Banki stosują dwa rodzaje oprocentowania depozytów – stałe i zmienne. Wydawać by się mogło, iż decyzja o poziomie oprocentowania zależy tylko i wyłącznie od samego banku, jednak rzeczywistość jest nieco bardziej skomplikowana. Instytucje bankowe określają oprocentowanie lokat na podstawie stóp procentowych ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej dla Narodowego Banku Polskiego, czyli banku centralnego naszego kraju. Te zależą z kolei od sytuacji ekonomicznej państwa. Jeśli kondycja gospodarcza kraju jest korzystna i RPP podniesie stopy procentowe, również oprocentowanie lokat wzrośnie. W przypadku lokat o stałym oprocentowaniu znaczenie tego faktu jest nieco mniejsze, ponieważ już w momencie podpisywania umowy wiemy, jakie odsetki zostaną nam wypłacone. Oczywiście obecna sytuacja sprawia, że nie możemy liczyć na zbyt wiele, jednak ryzyko znacznie wzrasta w momencie, gdy decydujemy się na lokaty złotowe o oprocentowaniu zmiennym. Zakładając obniżenie stóp procentowych dla NBP, może się okazać, że początkowo oczekiwane zyski z lokaty okażą się znacznie niższe. Warunki ustalania oprocentowania lokat bywają jednak zależne od banku i mogą być ustalane także na podstawie poziomu inflacji, czy stopy rynkowej WIBID/WIBOR. W każdym przypadku ich wysokość jest jednak ściśle powiązane z sytuacją na rynku finansowym.

Jako deponenci możemy jednak nieco wpłynąć na nasze dochody wynikające z założenia lokaty. Banki stosują różne oprocentowanie zależne od czasu trwania lokaty. Inną kwestią jest wysokość depozytu. W tym przypadku również możemy liczyć na to, że w przypadku wpłaty większej sumy bank może spojrzeć na nas bardziej przychylnym wzrokiem i nieco podnieść oferowane nam oprocentowanie. To, ile uda się wynegocjować, zawsze będzie jednak w głównej mierze determinowane sytuacją na rynku finansowym.

Ilona Maciejuk