Kredyt kupiecki a VAT

2013-12-30 15:10:00

Przedsiębiorcy mający problemy z pozyskaniem funduszy na bieżącą działalność firmy nierzadko decydują się na zaciągnięcie kredytu kupieckiego. Czym jest wymieniony produkt finansowy oraz na jakich zasadach działa?

Kredyt kupiecki wiąże się odroczeniem terminu płatności, pozwalającym na zakup niezbędnych produktów, za które zapłacimy w późniejszym czasie, ustalonym wcześniej z dostawcą. Jest to często spotykane rozwiązanie, korzystne zarówno dla dostawców, jak i odbiorców. Z punktu widzenia dostawcy sprzedaż z wykorzystaniem kredytu pozwala na zwiększenie zysku z transakcji. Odbiorca otrzymujący kredyt kupiecki ma natomiast możliwość skorzystania z szybkiego finansowania bez konieczności podejmowania starań o kredyt w banku.

Popularność kredytu kupieckiego

Kredyty kupieckie są częstszymi od kredytów bankowych metodami finansowania zakupów przez polskich przedsiębiorców. Wielu dostawców wykorzystuje ten rodzaj transakcji do pozyskiwania nowych klientów. Różna długość okresu kredytowania wprowadza konkurencję pomiędzy poszczególnymi doręczycielami. Gros małych oraz średnich firm napotyka na problemy z otrzymaniem pożyczek w bankach, więc kredyt kupiecki jest dla nich jedyną osiągalną formą finansowego wsparcia. Jest to szczególnie ważne w przypadku firm dysponujących małym kapitałem własnym. Kredyt kupiecki jest dla nich szansą na sfinansowanie bieżącej działalności. 

Kredyt kupiecki a przepisy VAT

Zgodnie z orzecznictwem NSA kredyt kupiecki jest usługą finansową, z której odsetki stanowią odrębną działalność pośrednictwa finansowego. Na tej podstawie przedsiębiorca udzielający kredytu kupieckiego korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, wynikającego wprost z  art. 43 ust. 1 pkt. 38 ustawy o VAT. Pomimo wielokrotnych postulatów Ministerstwa Finansów, wnoszącego o wliczenie wynagrodzenia uzyskanego z kredytu kupieckiego do podstawy opodatkowania z tytułu dostarczonego towaru, orzecznictwo polskich sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE jednoznacznie określają, że kredyt kupiecki jest usługą finansową zwolnioną z podatku VAT.

Udokumentowanie kredytu kupieckiego

Każdy podatnik, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, może udzielić kredytu kupieckiego. Terminy płatności faktur nie są obligatoryjne, zależą od niepisanych warunków obowiązujących w konkretnej branży. Przedsiębiorca sam decyduje o tym, czy udziela kredytu kupieckiego. Ważne jest to, że kredyt kupiecki powstaje jedynie przy odroczeniu terminu spłaty za dodatkową odpłatnością. Udokumentowania udzielenia kredytu kupieckiego można dokonać poprzez wystawienie faktury VAT, potwierdzającej wykonanie usługi pośrednictwa finansowego, po otrzymaniu kwoty należnych odsetek. 

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam