Kredyt samochodowy - jak to działa?

2013-12-11 16:41:00

Pomimo tego, że samochód wciąż jest zaliczany do dóbr luksusowych, dla wielu z nas jest także dobrem niezbędnym. Sprawia to, że szukamy możliwie najkorzystniejszych rozwiązań, pozwalających nam na zakup wymarzonego pojazdu. Jedną z ciekawszych i godnych rozważenia propozycji finansowania pojazdu oferowanych przez banki jest kredyt samochodowy.

Kredyt samochodowy jest kredytem celowym, co oznacza, że może być przeznaczony wyłącznie na zakup określonego w umowie kredytowej dobra, czyli samochodu lub innego pojazdu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przedmiotem finansowania może być w jego przypadku także motocykl, pojazd ciężarowy, przyczepa kempingowa, a nawet łódź motorowa.

Największą zaletą kredytów samochodowych jest z reguły niższa niż w przypadku kredytów gotówkowych stopa oprocentowania, a także możliwość uzyskania zwykle dłuższego, nawet 10-letniego, okresu spłaty. Przede wszystkim jednak kredyt samochodowy jest znacznie łatwiejszy do otrzymania, niż ma to miejsce przypadku w innego rodzaju pożyczek. Wynika to z ustanowienia w umowie zabezpieczenia w postaci kupowanego pojazdu.

Kredytodawca udzielający kredytu samochodowego stosuje kilka rodzajów zabezpieczeń udzielanej wierzytelności, wśród których wymienić należy cesję praw z polisy Autocasco, depozyt karty pojazdu i przewłaszczenie z warunkiem zawieszającym. Z racji relatywnie wysokiej kwoty pożyczki, kredytobiorca może lub musi skorzystać też z dodatkowych ubezpieczeń, które stanowią ochronę przed utratą pracy, czasową niezdolnością do jej wykonywania czy nawet śmiercią.

Kredyt samochodowy, poza zobowiązaniem do regularniej spłaty jego rat wiąże się oczywiście z kosztami. Najważniejszym z nich jest oprocentowanie, choć zdarza się, że w przypadku kredytów z jednoratalnych wynosi ono 0 procent. Innym wydatkiem, który musi ponieść klient jest prowizja, wynosząca z reguły od 2,5 do 5 proc. wartości kredytu. Zdarza się, że banki rezygnują z prowizji, jednak zazwyczaj oznacza to pojawienie się innych, ukrytych opłat. Odmiennym rodzajem kosztu, który jednak musimy ponieść, jest obowiązkowa polisa AC. Zazwyczaj kredyt samochodowy wymaga uiszczenia wpłaty własnej, choć coraz częściej nie jest to konieczne. Ma to miejsce w przypadku np. kredytów jednoratalnych typu 50/50, gdzie przy zakupie auta wpłacamy 50 proc. jego wartości, a drugie 50 proc. dopiero po roku.

Kredyt samochodowy można otrzymać na zakup pojazdów nowych i używanych, kupowanych zarówno w salonie, komisie, na giełdzie, jak i - coraz częściej - sprowadzanych zza granicy. Dzięki temu stanowi on ciekawą alternatywę dla kredytów i pożyczek gotówkowych i stanowi poważną konkurencję dla leasingu.

Renata Grochowska