Zestawienie lokat rentierskich maj 2014

2014-05-29 09:04:00

Marzeniem wielu osób jest podsiadanie na tyle dużego kapitału, by móc utrzymać się z comiesięcznych odsetek. Nie każdy ma na tyle środków by zrealizować ten plan, każdy może jednak skorzystać z lokaty rentierskiej, dającej szansę na regularne korzystanie z wypracowanych odsetek.

Lokata rentierska to produkt depozytowy pozwalający na ulokowanie posiadanych oszczędności i pozwalający na korzystanie z jego bieżących odsetek – po każdym okresie (np. miesiąca, kwartału) są one przekazywane na rachunek posiadacza lokaty, a nie kapitalizowane, jak w przypadku tradycyjnych produktów oszczędnościowych.

Ze względu na charakter produktu, lokaty rentierskie dostępne są na długie okresy – co najmniej rok. To jak często naliczane są odsetki zależy od konkretnej oferty, częstotliwość ta to zwykle miesiąc, kwartał lub pół roku.

Minimalna kwota potrzebna do założenia lokaty tego typu to już 1000 zł, ale rozwiązanie takie przynosi widoczne korzyści dopiero przy dużych kwotach, kiedy wypłacane odsetki rzeczywiście są wsparciem prywatnego budżetu.

Co proponują banki?

Aktualnie na polskim rynku oferty lokat rentierskich można znaleźć w pięciu bankach: BNP Paribas, Banku Zachodnim WBK, Banku Millennium, Banku Pekao S.A. i Santander Consumer Banku.

BNP Paribas proponuje dwa takie produkty: Inwestor Extra na 12 miesięcy, z oprocentowaniem 2,5 proc. w skali roku i kwartalną wypłatą odsetek oraz Inwestor PLUS na 24 miesiące, z oprocentowaniem 3 proc. w skali roku i odsetkami wypłacanymi co pół roku. Obie lokaty można założyć już od kwoty 1000 zł.

BZ WBK natomiast oferuje Lokatę Rentierską dopiero od 100 tys. zł. Środki te można zdeponować na 18 lub 30 miesięcy z oprocentowaniem odpowiednio 3,1 proc. lub 3,5 proc. w skali roku, a odsetki od nich wypłacane są co kwartał.

Roczną Lokatę Słodki Zysk w Banku Millennium można założyć już od kwoty 1000 zł, korzystając z wypłaty odsetek co miesiąc. Oprocentowanie jest w tym przypadku zależne od wysokości zdeponowanych środków – do 50 tys. zł wynosi ono 2,25 proc. w skali roku, powyżej tej kwoty 2,5 proc. w skali roku.

Bank Pekao S.A. swoją Lokatę Rentierską na okres 12 miesięcy proponuje dla kwot od 10 tys. zł, 5 tys. dolarów lub 5 tys. euro. Jej oprocentowanie wynosi 2,5 proc. w wersji złotówkowej lub 0,25 proc. w wersji walutowej. Wypłata odsetek może następować co miesiąc lub co kwartał.

W Santander Consumer Banku klient może wybrać odpowiadający mu okres deponowania środków – od roku do nawet 10 lat. Dowolna jest również częstotliwość wypłaty odsetek – co kwartał, pół roku lub rok. W zależności od tego ostatniego parametru oprocentowanie liczone jest jako WIBID 3M x 0,85, WIBID 6M x 0,92 lub WIBID 12M x 0,95. Minimalna kwota lokaty to 20 tys. zł.

A oto jak wygląda pełne zestawienie lokat rentierskich:

Lokaty rentierskie
Bank
Nazwa
Okres
Kwota min.
Oprocentowanie
Częstotliwość wypłaty odsetek
BNP Paribas
Inwestor Extra
12 miesięcy
1 000 zł
2,50%
kwartalnie
BNP Paribas
Inwestor PLUS
24 miesiące
1 000 zł
3%
półrocznie
BZ WBK
Lokata Rentierska
18 lub 30 miesięcy
100 000 zł
3,1% / 3,5%
kwartalnie
Bank Millennium
Lokata Słodki Zysk
12 miesięcy
1 000 zł
2,25% (do 50 tys. zł) / 2,5%
miesięcznie
Pekao S.A.
Lokata Rentierska
12 miesięcy
10 000 zł (5000 EUR/USD)
2,5% (0,25%)
miesięcznie lub kwartalnie
Santander
Lokata Direct Premium
12 do 120 miesięcy
20 000 zł
(WIBID 3M/6M/12M) x (mnożnik 0,85/0,92/0,95)*
kwartalnie, półrocznie lub rocznie
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl
 
*w zależności od częstotliwości wypłaty odsetek

Autor: Gabriela Drzymalska
Comperia.pl

Gabriela Drzymalska