Sztuka oszczędzania

2012-01-03 13:42:20

Dzięki dynamicznemu rozwojowi rynku finansowego w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat oferta banków w zakresie oszczędzania jest bardzo bogata. Wciąż jednak najpopularniejszą i najbezpieczniejszą formą lokowania nadwyżek finansowych są depozyty.

Obecnie propozycje banków w zakresie lokat są bardzo atrakcyjne. Pomimo rosnącej inflacji, która powoduje spadek realnych stóp zwrotu z inwestycji, wiele ofert depozytów pozwala uzyskiwać zysk przewyższający średnią roczną dynamikę wzrostu cen.

Wybierając najlepsze oferty lokat bankowych mamy szansę uzyskać stopę zwrotu o około 2 pkt. proc. wyższą niż wskaźnik CPI za listopad (4,8 proc. r/r). Takie możliwości stwarzają oferty dwóch banków. W kolejnym realne oprocentowanie zbliża się do 2 proc.

Należy pamiętać, że w ujęciu realnym, czyli po zapłaceniu podatku od zysków kapitałowych, a także uwzględniając utratę siły nabywczej pieniędzy spowodowaną inflacją, zaczynamy tracić dopiero lokując środki na lokacie o oprocentowaniu nominalnym poniżej 6 proc. Takich ofert depozytów jest w obecnej chwili na rynku co kilkanaście. Poniżej przedstawiamy 5 najlepszych z nich.

Bank
Nazwa oferty
Odsetki po podatku
Oprocentowanie*
Oproc. netto
Meritum Bank
Lokata Powitalna (dla posiadaczy Konta Zarabiającego)
86,06 zł
8,50%
6,89%
GetinOnline
Lokata na Start
81,81 zł
8,08%
6,54%
Get Bank
Lokata Optymalna
78,47 zł
7,75%
6,28%
Open Finance
Top Lokata
75,94 zł
7,50%
6,08%
GetinOnline
Top Lokata
75,94 zł
7,50%
6,08%
* ubruttowione
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Jak widać, wszystkie wymienione w tabeli banki oferują oprocentowanie nominalne lokat powyżej 7 proc. w skali roku. Są to zazwyczaj tzw. lokaty antypodatkowe. Pozwalają one uniknąć opodatkowania dzięki kapitalizacji odsetek każdego dnia. Oprocentowanie nominalne, czy inaczej ubruttowione oznacza, że jest ono takie, jakie przyniosłaby standardowa lokata z kapitalizacją na koniec okresu deponowania po odjęciu 19 proc. podatku.

Takie ujęcie stóp zwrotu ułatwia porównania. Banki bardzo często używają w reklamach oprocentowania ubruttowionego, ponieważ jest ono znacznie wyższe od tego, jakie w rzeczywistości otrzymujemy.

Najwyższe oprocentowanie lokat oferują zazwyczaj banki niewielkie, mało znane lub takie, które dopiero wchodzą na rynek. Chcąc przyciągnąć klientów i zdobyć bazę depozytową na rozwijanie usług kredytowych muszą oferować one najlepsze stawki na rynku. Pozyskiwanie środków od klientów detalicznych to najłatwiejszy, najpewniejszy i stosunkowo najtańszy sposób na dostarczenie kapitału na rozwój. Ze względu na specyfikę usług bankowości nawet zaproponowanie najwyższych (często wręcz na pograniczu opłacalności) stawek nie gwarantuje zdobycia założonych kwot w określonym czasie.

Oferty banków w zakresie lokat zmieniają się niemal każdego dnia. Już niedługo zniknie możliwość unikania podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki). Skończy się więc era lokat z dzienną kapitalizacją odsetek. Może to spowodować duże zmiany na rynku. Oprocentowanie wielu depozytów zostanie zmienione. By wybrać najlepszą ofertę czy ocenić, jak proponowane nam odsetki, mają się na tle konkurencji warto przeglądać i porównywać oferty. Taką możliwość z dowolnego miejsca i o dowolnej porze dnia daje choćby porównywarka finansowa Comperia.pl.

Lokaty bankowe są wysoko oprocentowane, ale ich podstawową wadą jest konieczność blokowania środków na rachunku przez długi okres. Jeśli spodziewamy się, że w pewnym momencie możemy potrzebować środków znajdujących się na rachunku, a nie chcemy tracić narosłych już odsetek dobrym rozwiązaniem są konta oszczędnościowe.

Z założenia tego typu rachunki służą nam do generowania odsetek dzięki środkom, które na bieżąco tam utrzymujemy. Im więcej zgromadzonych pieniędzy tym, oczywiście, wyższa kwota odsetek. Konta oszczędnościowe są zazwyczaj darmowe. Oprocentowanie, choć niższe niż na lokacie, jest zdecydowanie wyższe niż na zwykłym rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Co istotne, odsetki dopisywane są do naszego rachunku (kapitalizowane) codziennie, dzięki czemu z każdym dniem podstawa ich naliczania rośnie.

Najwyżej oprocentowane konta oszczędnościowe
Bank
Nazwa oferty
Koszty użytkowania
Oprocentowanie
Deutsche Bank PBC
db Konto Oszczędnościowe 24h
0
10,00%
Millennium
Konto oszczędnościowe
0
7,00%
BNP Paribas
Konto WIĘCEJ oszczędnościowe
0
6,50%
DnB Nord
Konto Oszczędnościowe
0
6,00%
Kredyt Bank
Konto - Lokata Swobodna
0
5,50%
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl


Wadą kont oszczędnościowych są wysokie opłaty za przelewy (również wewnętrzne). Dlatego generalnie powinniśmy unikać wykonywania ich z tego rachunku. Czasami, w zależności od oferty, mamy możliwość wykonania 1 darmowego przelewu na miesiąc i powinien on zostać wykorzystany, jeśli zajdzie potrzeba poniesienia niespodziewanych wydatków.

Jeszcze innym rozwiązaniem jest oszczędzanie przez cięcie kosztów. Dzięki porównywaniu i wyborze najlepszych na rynku ofert jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować koszty prostych usług bankowych, takich jak prowadzenie rachunków, wykonywanie przelewów czy wypłaty pieniędzy z bankomatów.

Takie możliwości stwarzają choćby całkowicie darmowe konta internetowe, które umożliwiają wykonywanie nieorganicznej ilości bezpłatnych przelewów. Warto założyć sobie takie konto i dokonywać comiesięcznych płatności rat kredytów, opłat za mieszkanie, przedszkola czy usługi telekomunikacyjne właśnie przez Internet.

Warto również dobrze przyglądać się parametrom standardowych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR). Istotne w tym przypadku jest zwrócenie szczególnej uwagi na możliwość bezpłatnego dostępu do jak najszerszej sieci bankomatów oraz niewielki koszt użytkowania karty debetowej. Zdarzają się oferty, w których po wykonaniu pewnej ilości transakcji opłaty za użytkowanie karty nie są w ogóle pobierane. De facto mamy więc kolejne darmowe konto. Jednocześnie oferują one relatywnie wysokie oprocentowanie środków znajdujących się na takim rachunku.

Warto wykorzystywać okazje, które stwarzają nam banki. W obecnych warunkach w łatwy i niewymagający poświęcenia specjalnie dużo czasu i uwagi sposób możemy zadbać o to, by uniknąć ponoszenia niepotrzebnych kosztów szeregu usług. Jednocześnie, wygenerowane nadwyżki finansowe są w stanie przynosić nam bezpieczne zyski bez obawy, że z powodu inflacji ich realna wartość będzie systematycznie maleć.


Damian Rosiński
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl